Hannah Kaijzel

Hannah Kaijzel (2000) is stagiaire bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Ze studeerde politicologie aan de Universiteit Leiden, waar ze zich gefocust heeft op onderwerpen gerelateerd aan conflict en veiligheid. Zo schreef ze haar scriptie over het verband tussen deelname aan vredesmissies en het risico op een staatsgreep, en volgde ze een minor over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Eerder liep ze stage bij het Europese beleidsteam van Volt Europa, waar ze onder andere bijdroeg aan het beleidsproces door het uitvoeren van onderzoek naar sociale gelijkheid in de EU en het ondersteunen van evenementen.

Als stagiair zal Hannah bijdragen aan het werk van de wetenschappelijk medewerkers en het organiseren van evenementen van de stichting.