Coen Brummer

Coen Brummer - Directeur van de Mr. Hans van Mierlo stichting. - Beeld: Eigen beeld.

Coen Brummer (1986) is directeur van de mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij studeerde politieke geschiedenis en geschiedenis en filosofie van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Eerder werkte hij voor de Tweede Kamerfractie van D66 en als speechschrijver voor achtereenvolgende bewindslieden op het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Brummer is tevens verbonden aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een proefschrift schrijft over minister van Binnenlandse Zaken en Tweede Kamerlid Samuel van Houten (1837-1930).

Van zijn hand verscheen in 2019 het essay Wat is sociaal-liberalisme? Hij was onder meer mede-samensteller van de boeken De canon van het sociaal-liberalisme en Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid

In maart 2020 verscheen van zijn hand een essay in Letter&Geest van dagblad Trouw met een ‘programma van urgentie’ om het liberalisme te vernieuwen.