Keuzevrijheid in de zorg

D66 werd in 1966 opgericht met het ideaal om mensen meer zeggenschap te geven over het eigen leven. Wij willen mensen altijd vrij laten hun eigen keuzes te maken. Ook als het gaat over je gezondheid vinden we dat belangrijk. Natuurlijk altijd met voldoende hulp en begeleiding, omdat je dan echt vrij bent om zelf te kiezen.

Patiënten moeten zelf invloed hebben op de zorg die zij krijgen, maar voor goede zorg, ben je ook altijd afhankelijk van de expertise van zorgverleners. Daarom willen wij het gesprek tussen patiënt en arts een veel belangrijkere rol geven in hoe je zorg kiest.

  • Nu krijgen artsen nog alleen betaald voor de behandeling die zij uitvoeren. Daardoor is er vaak amper ruimte voor een goed advies of een gesprek over wat de beste behandeling kan zijn. Wij willen hier meer ruimte voor door het herintroduceren van ‘kijk- en luistergeld’.
  • Vergoedingen in de zorg gaan wat ons betreft niet meer op basis van het aantal behandelingen, maar op basis van de toegevoegde waarde aan de patiënt. Zo komt niet de behandeling, maar de wens van de patiënt centraal te staan.
  • Gezinnen met een kind met ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kunnen een hulpverlener krijgen om hen als vast aanspreekpunt bij te staan. Zo sta je er niet alleen voor bij het zoeken van de juiste behandeling.

D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf regie hebben op hun leven. Ook als zij zorg nodig hebben. Helaas zit het persoonsgebonden budget nu in de knel. Enerzijds door sturing op zorg in natura door verzekeraars en gemeenten. Anderzijds door de enorme administratieve lasten. D66 wil dat het vertrouwen in de pgb-houder weer voorop staat, zonder daarbij naïef te zijn.

  • De keuze voor zorg in natura of een pgb mag nooit worden opgedrongen door een verzekeraar, gemeente of zorgaanbieder. De inzet van een onafhankelijke cliëntondersteuner moet hierbij helpen. Nieuwe pgb-houders kunnen via een introductie kennismaken met het pgb-houderschap.
  • We maken de overgang naar een systeem gebaseerd op de gedachte dat het zorgplan gelijk is aan de planning en de realisatie. Op basis van de facturen kan gemakkelijk gedeclareerd worden. Dit scheelt de pgb-houder veel administratieve handelingen.
  • Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag sluit zorg in natura niet altijd aan bij de flexibele zorg die nodig is. Dan is het zelf regelen via een pgb een goede oplossing. Of een initiatief waarbij de ouders zelf zorg op maat regelen in een passende woonvoorziening. D66 wil ruimte en ondersteuning bieden om dit soort initiatieven op te zetten. Lokaal, regionaal en landelijk.

Vrij kunnen kiezen voor zorg betekent ook dat we moeten kijken naar hoe je betaalt voor zorg. Mensen betalen veel geld aan de zorg. Via de verzekering, maar ook via belastingen en premies. Bovendien hebben 200.000 mensen een betalingsachterstand voor hun zorgpremie. Dat moet anders.

  • Als onderdeel van de hervorming van het belasting- en toeslagenstelsel (zie hoofdstuk belastingen en toeslagen) halveren we de nominale premie in de Zorgverzekeringswet. Daarmee stoppen we het rondpompen van geld via zorgtoeslag en zorgpremie. Wij verwachten dat de lagere premie zal leiden tot minder betalingsachterstanden. Zo wordt de zorg een stuk toegankelijker.
  • Het eigen risico kan slimmer. Wie naar een ziekenhuis moet, is vaak in één keer het volledig eigen risico van €385 per jaar kwijt. Zeker voor mensen die minder te besteden hebben, is dit een hoge drempel die kan lijden tot het niet naar de dokter gaan. Wij willen daarom een maximale eigen bijdrage van €100 per behandeling. Voor maximaal vier behandelingen per jaar. In totaal hoogstens €385 per jaar.*

Beeld: Met een slimmer eigen risico maken we zorg veel toegankelijker.

* Stel, je wordt doorverwezen door de huisarts voor een behandeling bij de dermatoloog. Hiervoor betaal je nu vaak al een groot deel van je eigen risico. In ons plan betaal je €100,- eigen risico.

Later in het jaar word je doorverwezen naar de kaakchirurg, om een verstandskies te laten trekken. Normaal ook vaak een hoog bedrag, waardoor je volledige eigen risico van €385,- is besteed. In ons voorstel betaal je opnieuw maar €100,-. Zo ben je nog maar €200,- kwijt.

Zo maken we behandelingen een stuk toegankelijker. Het maximum dat je betaalt aan eigen risico is €385,-. Zo rijst de rekening niet de pan uit.