WARNING – Copyright missing. Please fill in the copyright fields for this image before using it.

In dit Van Mierlo Stichting College vertelt Dirk-Jan van Vliet, Liaison Lokale Politiek en Vereniging bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting, over de geschiedenis van D66 als sociaal-liberale partij. Wie heeft bedacht dat D66 een sociaal-liberale partij moest zijn? En wat betekent het sociaal-liberalisme in relatie tot D66 haar streven naar democratische vernieuwing? Dirk-Jan legt het je uit in dit college.

Deze video maakt deel uit van de Van Mierlo Stichting Collegeserie over sociaal-Liberalisme. In deze serie worden zowel het sociaal-liberalisme als haar geschiedenis uitgelegd.