Vertrouwenspersoon Inclusie

­­D66 heeft een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen. Voor dit netwerk staat een vrijwilligersvacature open voor de vertrouwenspersoon Inclusie. 


De vertrouwenspersoon (kort VP) Inclusie is een D66-lid die signalen van leden behandelt. Inclusie is een van de 5 pijlers van het Strategisch Plan. Vanwege het belang van dit onderwerp hecht D66 er waarde aan dat inclusie wordt door vertaald naar het netwerk van vertrouwenspersonen en wordt er gezocht naar een vertrouwenspersoon die specifiek op dit onderwerp is aangesteld. Een D66 lid kan bij de VP terecht wanneer het lid zich onaanvaardbaar bedreigd en/of onprettig of onheus bejegend voelt of een vermoeden heeft van een mogelijke integriteitsschending.

De vertrouwenspersoon inclusie wordt door het Landelijk Bestuur voor een periode van 3 jaar benoemd. Hierbij is er de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van maximaal 3 jaar. De VP Inclusie is onderdeel van het landelijk netwerk vertrouwenspersonen van D66. 
 
De functie van VP is onverenigbaar met het gelijktijdig bekleden van enige andere bestuurlijke of politieke functies (artikel 10.2 lid 4 HR). De VP legt jaarlijks op hoofdlijnen verantwoording af aan het Landelijk Bestuur via de coördinator van het netwerk vertrouwenspersonen aan de hand van een jaarverslag. 

Competenties en verwachtingen

Van de VP Inclusie verwachten we betrokkenheid bij de vereniging D66 en het onderwerp inclusie. Je hebt, gedurende de periode van je mandaat als VP, geen politieke ambities. Je hebt wel een goede voeling met het politieke speelveld. Je bent toegankelijk voor bekenden en onbekenden en straalt rust en vertrouwen uit. Je kunt goed luisteren en bent je bewust van de rol en positie die je als vertrouwenspersoon hebt. Je opereert onafhankelijk binnen de vereniging en bent bereid tot intervisie. Uiteraard kun je omgaan met vertrouwelijkheid.
 
Daarnaast vragen we de volgende eigenschappen:

 • Empathisch vermogen
 • Geduld en het vermogen tot luisteren
 • Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • Kritisch denken en waar nodig de bereidheid hebben om te reflecteren
 • Open- en onafhankelijkheid
 • Goede gespreksvaardigheid
 • Adviesvaardigheden richting de melder

En voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

 • Levenservaring en integriteit
 • Evenwichtige persoonlijkheid
 • Afstand kunnen houden tot de casuïstiek
 • Bereidheid tot intervisie
 • Onafhankelijkheid binnen de vereniging
 • Inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie)
 • Vermogen tot de weging van de aard en de ernst van klacht
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Je bent betrouwbaar

Taken en verantwoordelijkheden

Als VP Inclusie heb je belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Je weet deze op een goede manier in te vullen binnen de rol van vertrouwenspersoon. 
 
De VP Inclusie is iemand die verhalen aanhoort en het betreffende lid waar nodig inzicht kan geven in de vervolgstappen en de consequenties daarvan, inclusief eventuele voor- en nadelen. Soms betekent dit het doen van een melding bij het afdelingsbestuur of het juiste gremium in het integriteitshuis. Echter kan het ook zijn dat enkel het aanhoren van een verhaal en reflecteren voldoende rust geeft. Ook weet je een melder doorverwijzen naar de juiste plek. Je weet deze inschatting goed te maken en bewaart hier altijd de rust om een evenwichtig advies te kunnen geven. Het is uiteindelijk aan het betreffende lid om wel of niet iets met jouw doorverwijzing te doen.  
 
Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en worden niet, zonder instemming van de melder, gedeeld met derden. Een uitzondering hierop betreft wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, een strafbaar feit of wanneer er sprake is van gewetensnood bij de VP. De VP kan dan contact opnemen met de coördinator van het netwerk. 

Netwerk vertrouwenspersonen

Elke afdeling en provincie van D66 heeft een eigen vertrouwenspersoon en is aangesloten bij het netwerk vertrouwenspersonen van D66. Dit netwerk heeft een eigen coördinator en wordt ondersteund door het Landelijk Bureau. 
 
Meer informatie over het netwerk is hier te vinden:
https://d66.nl/integriteit/netwerk-van-vertrouwenspersonen/

Belangstelling?

Voor vragen kunnen Noud van Zijp en Thijs van Rens (verenigingsadviseurs integriteit) worden benaderd, via [email protected]. We zien je reactie graag voor 25 juni, door een motivatiebrief en CV te sturen naar [email protected] 

Een beknopte online screening (zoekopdracht met Google) maakt onderdeel uit van de procedure.