Vertrouwenspersoon Extern

­­­­D66 heeft een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen. Voor dit netwerk staat op dit moment een vacature open voor de vertrouwenspersoon extern. 
De vertrouwenspersoon (kort VP) extern behandelt signalen van leden. Een D66 lid kan bij de VP terecht wanneer het lid zich onaanvaardbaar bedreigd, onprettig en/of onheus bejegend voelt of een vermoeden heeft van een mogelijke integriteitsschending.

De vertrouwenspersoon extern wordt door het Landelijk Bestuur voor een periode van 3 jaar benoemd. Hierbij is er de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van maximaal 3 jaar. De VP extern is er voor alle D66-leden die willen praten over een signaal en zich daarvoor prettiger voelen bij een externe vertrouwenspersoon. De VP Extern is aangesloten bij het landelijk netwerk vertrouwenspersonen van D66, maar geen lid van D66. 
 
De VP extern geeft jaarlijks op hoofdlijnen een geanonimiseerde terugkoppeling aan het Landelijk Bestuur en doet dit in samenwerking met de coördinator van het netwerk vertrouwenspersonen aan de hand van het jaarverslag netwerk vertrouwenspersonen.

Competenties en verwachtingen

Als VP extern heb je geen politieke ambities en een goede voeling met het politieke speelveld. Je bent toegankelijk voor bekenden en onbekenden en straalt rust en vertrouwen uit. Je weet goed te luisteren en bent je bewust van de rol en positie die je als vertrouwenspersoon hebt. Dit doe je op een benaderbare manier. 
 
Daarnaast vragen we de volgende eigenschappen:

 • Empathisch vermogen
 • Geduld en het vermogen tot luisteren
 • Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • Kritisch denken en waar nodig de bereidheid hebben om te reflecteren
 • Open- en onafhankelijkheid
 • Goede gespreksvaardigheid
 • Adviesvaardigheden richting de melder

En voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt levenservaring en bent integer
 • Je hebt een evenwichtige persoonlijkheid
 • Je kunt afstand houden tot de casuïstiek
 • Je bent bereidheid tot intervisie
 • Je bent onafhankelijk
 • Je hebt inzicht in eigen handelen (vermogen tot introspectie)
 • Je hebt het vermogen tot de weging van de aard en de ernst van klacht
 • Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Je bent betrouwbaar
 • Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring als vertrouwenspersoon

Taken en verantwoordelijkheden

Als VP extern heb je belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Je weet deze op een goede manier in te vullen binnen de rol van vertrouwenspersoon. 
 
De VP extern is iemand die verhalen aanhoort en het betreffende lid waar nodig inzicht kan geven in de vervolgstappen en de consequenties daarvan, inclusief eventuele voor- en nadelen. Echter kan het ook zijn dat enkel het aanhoren van een verhaal en reflecteren voldoende rust geeft. Ook weet je een melder doorverwijzen naar de juiste plek. Je weet deze inschatting goed te maken en bewaart hier altijd de rust om een evenwichtig advies te kunnen geven. Het is uiteindelijk aan het betreffende lid om wel of niet iets met jouw doorverwijzing te doen.  
 
Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en worden niet, zonder instemming van de melder, gedeeld met derden. Een uitzondering hierop betreft wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, een strafbaar feit of wanneer er sprake is van gewetensnood bij de VP. De VP kan dan contact opnemen met de coördinator van het netwerk. 
 

Netwerk vertrouwenspersonen

Elke afdeling en provincie van D66 heeft een eigen vertrouwenspersoon en is aangesloten bij het netwerk vertrouwenspersonen van D66. Dit netwerk heeft een eigen coördinator en wordt ondersteund door het Landelijk Bureau. 
 
Meer informatie over het netwerk is hier te vinden:
https://d66.nl/integriteit/netwerk-van-vertrouwenspersonen/

Wat bieden wij?

We werken op basis van facturering. We komen we graag in onderling overleg tot een passende afspraak voor beide partijen. Vertrouwenspersoon zijn bij D66 betekent dat je in een dynamische en interactieve werkomgeving terecht komt. Waarbij veel gedreven en betrokken mensen deel uitmaken van de politieke omgeving.  

Belangstelling?

Voor vragen kunnen Noud van Zijp en Thijs van Rens (verenigingsadviseurs integriteit) worden benaderd, via [email protected]. We zien je reactie graag voor 25 juni, door een motivatiebrief en CV te sturen naar het Landelijk Bureau via [email protected]

Een beknopte online screening (zoekopdracht met Google) maakt onderdeel uit van de procedure.