Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures voor Besturen & Commissies Congres 108

Tijdens Congres 108 worden verschillende functionarissen verkozen. Er zijn vacatures voor het Landelijk Bestuur, de Landelijke Verkiezingscommissie en het Geschillencollege. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de vacatures.

Leden die minimaal een half jaar lid en stemgerechtigd zijn kunnen zich kandideren. Wilt u zich kandideren? Dat kan via het digitale kandidaatstellingsformulier. Het kandidaat stellen kan tot maandag 17 september 2018, 14.00 uur.

Kandidaatstellingsformulier

 

Ondersteuningsverklaringen

Kandidaten voor Landelijk Bestuursfuncties dienen bij hun kandidaatstelling minimaal 50 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden toe te voegen. Hiervoor kan onderstaand modelformulier gebruikt worden.

Modelformulier ondersteuningsverklaringen kandidaat Landelijk Bestuur

Vacatures

Internationaal Secretaris Landelijk Bestuur
De eerste termijn van het bestuurslid zit erop. Het bestuurslid is nog eenmaal herkiesbaar.

Landelijk Bestuurslid – portefeuille Projecten
Deze vacature betreft een nieuwe vacature binnen het Landelijk Bestuur.

Voorzitter Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)
Er is een vacature voor voorzitter van de LVC. De vacature is tussentijds beschikbaar gekomen.

Lid Geschillencollege (GC)
Er is één vacature voor lid van het Geschillencollege.

Verkiezingen tijdens het congres

De verkiezingen op Congres 108 zijn schriftelijk. Bij binnenkomst ontvangen alle stemgerechtigde leden een stembiljet. Tot aan de lunch kan er gestemd worden. De stembussen vindt u bij de ingang van de plenaire zaal. Na sluiting van de stembus houdt de Landelijke Verkiezingscommissie een zitting en stelt zij de uitslag vast. Deze wordt rond 15.45 uur bekend gemaakt.

Er zijn in totaal 4 vacatures te vervullen. Na de opening van het congres heeft iedere kandidaat de gelegenheid om zich te presenteren. Meer informatie over de kandidaten kunt u te zijner tijd vinden in het kandidatenoverzicht in de digitale congreskrant.

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de Landelijke Verkiezingscommissie.

 

Laatst gewijzigd op 13 augustus 2018