Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Voorzitter en lid Financiële Commissie (FC)

De voorzitter en het lid zitten aan het einde van hun eerste termijn en zijn herkiesbaar.

Wie kan zich kandideren?

Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een half jaar lid kunnen zich kandideren via het kandidaatstellingsformulier. Kandideren kan tot uiterlijk maandag 12 februari, 14:00 uur. Leden die korter dan een half jaar lid zijn kunnen tot uiterlijk twee dagen vóór sluiting van de kandidaatstellingstermijn dispensatie aanvragen bij het Landelijk Bestuur.

Over de Financiële Commissie

De Financiële Commissie controleert en adviseert de landelijke penningmeester en het Congres betreffende de financiële aangelegenheden van de partij. De Financiële Commissie komt minimaal 4 keer per jaar bijeen.

Van de leden van de Financiële Commissie wordt verwacht, dat zij kennis en affiniteit hebben met de financiële aspecten van de vereniging en mee willen denken over de financiële lange termijn visie van de vereniging.

Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze kunt u contact opnemen met de Financiële Commissie via: 070-3566066 of financielecommissie@D66.nl

 

Laatst gewijzigd op 11 januari 2018