Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Voorzitter en leden Besluitvormingscommissie (BVC)

De eerste termijn van de voorzitter zit erop, hij is nog eenmaal herkiesbaar. Daarnaast zijn er vacatures voor twee leden die eveneens aan het einde van hun eerste termijn zitten. Beide leden hebben aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn.

Wie kan zich kandideren?

Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een half jaar lid kunnen zich kandideren via het kandidaatstellingsformulier. Kandideren kan tot uiterlijk maandag 12 februari 2018, 14:00 uur. Leden die korter dan een half  jaar lid zijn kunnen tot uiterlijk twee dagen vóór sluiting van de kandidaatstellingstermijn dispensatie aanvragen bij het Landelijk Bestuur.

Over de commissie

De Besluitvormingscommissie adviseert het Landelijk Bestuur over de agendapunten van de ledenvergadering en bewaakt de vergaderprocedure, de uitvoering van besluiten en de samenhang met de Statuten en Huishoudelijk Reglement. De Besluitvormingscommissie ziet er tijdens congressen op toe dat besluitvorming verloopt volgens de procedures zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. Voorafgaand aan het congres besluit zij over al dan niet acceptatie van ingediende moties en amendementen.

De besluitvormingscommissie vergadert eenmaal voorafgaand aan elk congres en is tijdens het congres in functie.

Over de functie: algemeen lid

Een lid van de Besluitvormingscommissie is voorafgaand aan het congres beschikbaar voor vergaderingen en aanwezig tijdens het congres. Deze functie kent zogenoemde ‘piek’ momenten.

Een lid van de commissie:

  • heeft politieke sensitiviteit;
  • kan goed onderhandelen;
  • heeft visie;
  • is besluitvaardig;
  • is netwerkgericht;
  • beschikt over een goed analytisch vermogen;
  • kennis en ervaring met het besluitvormingsproces op het D66 congres is een pre.

 Over de functie: voorzitter

De voorzitter geeft leiding aan de commissie. Daarnaast bespreekt hij/zij de congressen voor met de congresvoorzitters en partijvoorzitter. Aanvullend aan het profiel van algemeen lid geldt:

  • kan goed aansturen.

Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze kunt u contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via 070-3566066 of een mail sturen aan besluitvormingscommissie@d66.nl

Laatst gewijzigd op 9 februari 2018