Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Lid Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)

Het zittende LVC lid zit aan het einde van haar maximale termijn en is niet meer herkiesbaar.

 Wie kan zich kandideren?

Leden die stemgerechtigd zijn en minimaal een half jaar lid kunnen zich kandideren via het kandidaatstellingsformulier. Kandideren kan tot uiterlijk maandag 12 februari, 14:00 uur. Leden die korter dan een half jaar lid zijn kunnen tot uiterlijk twee dagen vóór sluiting van de kandidaatstellingstermijn dispensatie aanvragen bij het Landelijk Bestuur.

Over de commissie

De Landelijke Verkiezingscommissie zorgt voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen op landelijk en Europees niveau. De commissie is belast met de controle van de informatie over kandidaten aan leden en zorgt voor de indiening van de kandidatenlijst bij de Kiesraad.  Daarnaast geeft de commissie  aanwijzingen met betrekking tot de uitleg en de toepassing van de reglementen en het  toezicht op de verkiezingen. Deze aanwijzingen kunnen ook gelden voor de regionale en lokale niveaus.

Over de functie

Naast dat een lid van de LVC tijdens ‘piek’ momenten rond verkiezingen beschikbaar is, dient hij/zij ook ad hoc beschikbaar te zijn om te adviseren of te beoordelen bij kwesties rond verkiezingsprocessen op decentraal niveau.

Een lid van de LVC:

  • heeft politieke sensitiviteit;
  • kan goed onderhandelen;
  • heeft visie;
  • is besluitvaardig;
  • is netwerkgericht;
  • beschikt over een goed analytisch vermogen;
  • heeft inzicht en interesse in procedures, regels en procesgang;

Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze kunt u contact opnemen met de Landelijke Verkiezingscommissie via 070-3566066 of een mail sturen aan lvc@d66.nl

 

Laatst gewijzigd op 11 januari 2018