Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures voor Besturen & Commissies Congres 107

Tijdens Congres 107 worden verschillende functionarissen verkozen. Er zijn vacatures voor het Landelijk Bestuur, de Besluitvormingscommissie, Financiële Commissie en het Geschillencollege. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de vacatures.

Leden die minimaal een half jaar lid en stemgerechtigd zijn kunnen zich kandideren. Wilt u zich kandideren? Dat kan via het digitale kandidaatstellingsformulier. Het kandidaat stellen kan tot maandag 12 februari 2018, 14.00 uur.

 

Kandidaatstellingsformulier

 

Ondersteuningsverklaringen

Kandidaten voor Landelijk Bestuursfuncties dienen bij hun kandidaatstelling minimaal 50 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden toe te voegen. Hiervoor kan onderstaand modelformulier gebruikt worden.

Ondersteuningsverklaringen kandidaat Landelijk Bestuur

Vacatures

Besluitvormingscommissie
Er zijn drie vacatures. Een voor voorzitter en twee leden. De eerste termijn van de voorzitter zit erop, hij is nog eenmaal herkiesbaar. Daarnaast zijn er vacatures voor twee leden die eveneens aan het einde van hun eerste termijn zitten. Beide leden hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van hun tweede termijn.

Financiële Commissie
Er zijn twee vacatures. Een voor voorzitter en een lid. De voorzitter als het lid zitten aan het einde van hun eerste termijn en zijn herkiesbaar.

Geschillencollege
Er zijn vier vacatures. Een voor een voorzitter en drie leden. De huidig voorzitter zit aan het einde van zijn tweede termijn en is niet meer herkiesbaar. Daarnaast zijn er tussentijds drie vacatures vrij gekomen voor leden van het Geschillencollege.

Landelijke Verkiezingscommissie
Er is een vacature voor een lid. Het zittende LVC lid zit aan het einde van haar maximale termijn en is niet meer herkiesbaar.

Verkiezingen tijdens het congres

De verkiezingen op Congres 107 zijn schriftelijk. Bij binnenkomst ontvangen alle stemgerechtigde leden een stembiljet. Tot aan de lunch kan er gestemd worden. De stembussen vindt u bij de ingang van de plenaire zaal. Na sluiting van de stembus houdt de Landelijke Verkiezingscommissie een zitting en stelt zij de uitslag vast. Deze wordt rond 15.45 uur bekend gemaakt.

Er zijn in totaal 10 vacatures te vervullen. Na de opening van het congres heeft iedere kandidaat de gelegenheid om zich te presenteren. Meer informatie over de kandidaten kunt u te zijner tijd vinden in het kandidatenoverzicht in de digitale congreskrant.

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de Landelijke Verkiezingscommissie.

 

Laatst gewijzigd op 7 februari 2018