Luca Nafzger

Luca Nafzger

Beeld: Eline Bollaart

Luca is als bestuurslid debat & activiteiten verantwoordelijk voor het organiseren en bewaken van de activiteitenagenda binnen de afdeling. Te denken valt aan de D-cafes, maar ook de AAV en flexibelere activiteiten zoals een symposium. Naast de organisatorische taken met betrekking tot de activiteiten, stimuleert hij de meningsvorming binnen de partij samen met de politiek secretaris en enthousiasmeert hij de vrijwilligers.

Neem contact op via 
[email protected]
.