Famke Telman

Beeld: Gemeente Utrecht

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Volkshuisvesting, Vastgoed, Wijk- en Buurtaanpak, Jeugd en Jeugdzorg, Diversiteit en Inclusie (incl. LHBTIQ+), Asiel en Integratie, Erfgoed, Cultuur, Volksgezondheid, Drugs, Sekswerk, Werk en Inkomen, Circulaire Economie, Samen voor Overvecht, Belastingen, Financiën, Handhaving, Internationale Zaken, Juridische Zaken, Ombudszaken, Openbare Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, Regionale Samenwerking, Subsidies.

Famke is bereikbaar via [email protected]
Je kan het fractiebureau bereiken via [email protected].