Amendementenavond verkiezingsprogramma Provinciale Staten

De komende maanden staan in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. Daarvoor stellen we als leden een programma op. Recentelijk heeft de verkiezingsprogrammacommissie het concept-verkiezingsprogramma opgeleverd. Nu kunnen tot 22 november amendementen ingediend worden op dit programma. Op 10 december wordt bij de Algemene Regiovergadering over deze amendementen gestemd.

We nodigen je graag uit om op 2 november om 20.00 aan de slag te gaan met het opstellen van deze amendementen. Het bestuur zorgt voor hulp met het schrijven, en het is een mooie kans om met andere leden de provinciale politiek te bespreken. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je ervaring hebt of juist voor het eerst een amendement schrijft!

Deze avond vervangt het D-café van 2 november. We gebruiken een WhatsAppgroep om dit evenement snel te kunnen organiseren en te reageren op feedback van deelnemers. Daarbij wordt je telefoonnummer zichtbaar voor andere leden. Wil je liever je nummer niet delen, maar wel aansluiten op 2 november? Stuur dan een mail naar [email protected] om je aan te melden.