Algemene Afdelingsvergadering
13 april

Op woensdag 13 april organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) om onder andere de jaarrekening van 2021 te bespreken en er vinden bestuursverkiezingen voor drie functies plaats.

De AAV zal fysiek plaatsvinden in Utrecht. De locatie is Camping Ganspoort, Helling 87, 3523 CB Utrecht.

Heb je interesse in een van de bestuursvacatures? Bekijk dan de vacatures en de procedure hieronder. Uiteraard staan we ook open voor een vrijblijvend gesprek over het bestuurswerk. Stuur dus bij interesse vooral een bericht naar bestuur@d66utrecht.

Aanmelden

Via de mail heb je op 30 maart een aanmeldlink toegestuurd gekregen. Niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar bestuur@d66utrecht.

Agenda

 • Opening
 • Introductie Afdelingsprocedurecommissie
 • Bestuursmededelingen en terugblik verkiezingen
 • Vaststellen notulen AAV 1 december 2021 (downloadlink)
 • Bespreken en vaststellen van de jaarrekening 2021 (de jaarrekening is vanaf 1 april op te vragen door een mail naar [email protected])
 • Behandeling evt. ingediende moties/amendementen
 • Bestuursverkiezingen 1) Algemeen bestuurslid Ledenactivering- en binding 2) Algemeen bestuurslid Communicatie 3) Algemeen bestuurslid Debat & Activiteiten
 • Terugkoppeling eerder ingediende moties/amendementen
 • Updates vanuit fractie, college, Jonge Democraten en Provinciale Staten
 • Evt. update vanuit de formatie
 • Uitslag bestuursverkiezingen
 • Bedanken afzwaaiende bestuursleden
 • Bedanken afzwaaiende raadsleden
 • Aankomende activiteiten
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wil je een agendapunt indienen? Dit kan tot en met zondag 27 maart 23:59. Stuur jouw agendapunt naar [email protected]. De definitieve agenda zal uiterlijk op 30 maart worden gepubliceerd.

Bestuursverkiezingen

Voor deze AAV zijn drie bestuursvacatures* beschikbaar waarvoor leden zich konden kandideren tot uiterlijk 8 april.

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd. Meer informatie over invulling van de functies? Neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers via [email protected].

Leden konden zich kandideren door uiterlijk vrijdag 8 april 2022 om 23:59 een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected] en evt. een CV of link naar een LinkedIn profiel. Deze foto en motivatie zullen we op maandag 11 april 2022 gebruiken om op onze website de kandidaten voor te stellen aan de leden. Tijdens de afdelingsvergadering op woensdag 13 april  zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van een anonieme hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.

*De bestuursfuncties ledenbinding en communicatie komen beschikbaar omdat Lieke Staal en Pieter van Brakel te kennen hebben gegeven hun bestuurswerk niet meer te kunnen combineren met andere werkzaamheden. De termijn van politiek secretaris Jan Joost van der Slik is daarnaast afgelopen en huidig bestuurslid Debat & Activiteiten Gudo Borger heeft besloten deze functie over te nemen. Het is algemeen bestuursleden namelijk toegestaan binnen het bestuur van functie te wisselen mits het gaat om een ”algemeen bestuurslid” functie.  

Indienen van moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie of amendement indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn. Informatie over het indienen van een amendement kan je hier vinden. 

Wil je:

 • Een motie*) indienen;
 • Een amendement**) op een vergaderstuk indienen;
 • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels:

 • vrijdag 8 april 2022, 23:59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie*) of lokaal amendement (een voorstel om een tekst te wijzigen)  Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk maandag 11 april 2022 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

 • zondag 10 april 2022, 23:59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op maandag 11 april 2022 gepubliceerd op de website.

 • Wilde je een agendapunt indienen? Dit kon tot en met zondag 27 maart 2022 23:59. De definitieve agenda is op 30 maart gepubliceerd.

Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar [email protected]. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op [email protected] en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden, zeker nu er vanwege corona minder evenementen zijn.