Algemene Afdelings vergadering
10 juni

Op zaterdag 10 juni organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV).

De AAV zal fysiek plaatsvinden in Castellum Hoge Woerd. De inloop is om 15 uur, we starten om 15:30 uur. De AAV is uiterlijk afgelopen om 17 uur.

Aanmelden

Via de mail heb je op 10 mei een aanmeldlink toegestuurd gekregen. Niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar [email protected].

Agenda

01. Opening
02. Introductie Afdelingsprocedurecommissie (APC)
03. Bestuursmededelingen
04. Vaststellen notulen AAV 5 april (downloadlink)
05. Behandeling evt. ingediende moties / amendementen
06. Bestuursverkiezing
a. Algemeen bestuurslid politiek secretaris (kandidatenboek)
07. Updates vanuit Fractie, College, Jonge Democraten, en Provinciale Staten
08. Update tijdelijke commissie Sociaal Liberalisme
09. Uitslag bestuursverkiezing
10. Bedanken afzwaaiend bestuurslid
11. Aankomende activiteiten
12. Sluiting

Bestuursverkiezing

Voor deze AAV is een bestuursvacature beschikbaar waarvoor leden zich konden kandideren tot uiterlijk 3 juni.

Bekijk hier het kandidatenboek.

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd. Meer informatie over invulling van de functies? Neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers via [email protected].

Leden kunnen zich kandideren door uiterlijk zaterdag 3 juni om 23:59 een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected] en evt. een CV of link naar een LinkedIn profiel. Deze foto en motivatie zijn in het kandidatenboek te vinden. Tijdens de afdelingsvergadering op zaterdag 10 juni zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van een anonieme hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.

Indienen van moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.  

Wil je:

  • Een motie indienen;
  • Een amendement op een vergaderstuk indienen;
  • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels:

  • maandag 5 juni 2023, 23:59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie of jouw amendement. Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk zondag 16 oktober 2022 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

  • donderdag 8 juni 2023, 23:59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op vrijdag 9 juni 2023 gepubliceerd op de website.

  • Agendapunten konden worden ingediend tot en met 26 mei 23:59 uur. De definitieve agenda is op 27 mei gepubliceerd.

Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar [email protected]. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op [email protected] en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden.