Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Stemmen vanuit het buitenland

melduaan

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2017. D66 is klaar voor de campagne!

 

Wat doet D66 voor Nederlanders in het buitenland?

Er wonen ongeveer een miljoen Nederlanders tijdelijk of permanent over de grens. Wij willen dat er structurele aandacht is voor hun belangen en hun betrokkenheid bij Nederland. D66 zet zich op de volgende manieren in voor Nederlanders die in het buitenland wonen:

  • D66 wil de wet nationaliteitsrecht moderniseren. De huidige wetgeving zorgt bijvoorbeeld bij veel in het buitenland wonende Nederlanders voor problemen. Zij kunnen, zonder dat ze daarvan op de hoogte gesteld worden, de Nederlandse nationaliteit verliezen. Terugkeer naar Nederland wordt hierdoor bemoeilijkt. D66 wil dat Nederlanders in het buitenland niet automatisch het Nederlanderschap verliezen, zoals momenteel voorkomt.
  • D66 wil dat het makkelijker wordt voor mensen om een DigiD aan te vragen in het buitenland. Dat is nu vaak erg lastig en het is lang niet voor iedereen weggelegd om fysiek naar Nederland af te reizen. Terwijl mensen hun DigiD nodig hebben voor allerlei overheidszaken. D66 wil dat het mogelijk wordt om de DigiD elektronisch aan te vragen.
  • D66 maakt het makkelijker voor Nederlanders in het buitenland om deel te nemen aan verkiezingen waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Hierbij kijken we actief naar het vereenvoudigen van de huidige procedure en houden we technologische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
  • Nederlandse studenten in het buitenland vormen een bijzonder onderdeel van onze toekomstige economie. De internationalisering van Nederlandse studenten wordt echter teruggehouden. Ze worden geconfronteerd met inflexibele studiefinanciering, een te laag leenplafond voor studies in het buitenland, en een gebrek aan internationale beurzen. D66 pakt deze barrières zo snel mogelijk aan.
  • Nederlanders die wonen of werken in het buitenland zijn onze ambassadeurs. D66 wil dat zij betere ondersteuning krijgen om het onderwijs voor hun kinderen te organiseren.
  • Wat D66 betreft komt er meer geld beschikbaar voor internationale samenwerking en gaan we dit budget effectiever besteden. Bijvoorbeeld door te investeren in het opbouwen en beschikbaar stellen van de kennis die Nederland beroemd heeft gemaakt in de wereld, zoals watermanagement, landbouw en voedselzekerheid en internationaal recht.

Hoe kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Als u als Nederlandse kiezer op de dag van de verkiezingen tijdelijk of permanent in het buitenland verblijft, kunt u op verschillende manieren deelnemen aan de verkiezingen. Als u niet meer staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dient u zich eerst te laten registreren als kiezer in het buitenland.

Vervolgens kunt u bij schriftelijke volmacht met een kiezerspas of per brief stemmen. Een kiezer die op de dag van de stemming in het buitenland is, maar nog wel in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, kan per brief of per onderhandse of schriftelijke volmacht stemmen.

Een verzoek om als kiezer in het buitenland te worden geregistreerd, moet worden gestuurd naar het Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Ook kunt u het registratieverzoek sturen naar het hoofd van de consulaire post waaronder zijn woonplaats valt – deze stuurt het verzoek door naar Den Haag.

Kiesgerechtigde Nederlanders die wonen op Aruba, Curaçao of Sint-Maarten moeten zich laten registreren bij de Nederlandse vertegenwoordiging op hun eiland.

Indiening registratieverzoek

Uw registratieverzoek moet uiterlijk zes weken voor de dag van de stemming zijn ontvangen door de gemeente Den Haag. Dat was in dit geval op 1 februari 2017.

Tijdelijk verblijf in het buitenland

Als u op de dag van stemming tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog steeds staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente, kunt u een verzoek tot stemmen bij schriftelijke volmacht, stemmen met een kiezerspas of stemmen per brief indienen bij de gemeente waarin u als kiezer bent geregistreerd.

Briefstembureaus

De minister van Buitenlandse Zaken kan in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een briefstembureau instellen in één of meer landen waar zich een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland bevindt. Daarbij wordt ook bepaald welke Nederlanders hun briefstem naar dit briefstembureau kunnen toesturen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt zelf briefstembureaus in bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, in Curaçao en in Sint Maarten ten behoeve van de Nederlanders aldaar.

Bij militaire missies kunnen ook briefstembureaus worden ingesteld ten behoeve van militairen die aan een dergelijke missie deelnemen.

Voor alle Nederlanders in het buitenland voor wie geen briefstembureau in het buitenland is aangewezen, geldt dat zij hun briefstem naar een briefstembureau in Nederland kunnen sturen.

Belangrijke data voor u als kiezer buiten Nederland

  • Begin januari 2017: de kiezers die ervoor hebben gekozen om het stembiljet per e-mail te ontvangen, krijgen deze begin januari van het volgende jaar.
  • 1 februari 2017: sluiting registratieperiode voor de kiezers wonend in het buitenland en niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Uiterlijk deze dag moet uw verzoek tot registratie ontvangen zijn bij de gemeente Den Haag.
  • 15 februari 2017: sluiting registratieperiode voor de kiezers die tijdelijk in het buitenland wonen maar ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Uiterlijk deze dag moet uw verzoek tot registratie ontvangen zijn bij uw gemeente.
  • 15 maart 2017: Uw stem moet ontvangen zijn in de oranje retourenveloppe op één van de 23 briefstembureaus.

Meer informatie vindt u op de website van Bureau Verkiezingen Den Haag.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2017