Mitchell van Bekkum

Mitchell van Bekkum - Beeld: Liesbeth Wattimury

Van jongs af aan vind ik het belangrijk om mijn steentje bij te dragen en ben ik geïnteresseerd in de politiek. Ik vind het daarnaast in deze tijd belangrijk dat er ook een gematigd en genuanceerd geluid wordt verteld. Dit gaat om een boodschap waarin iedereen gelijkwaardig is. Goed onderwijs en en een gezonde omgeving moeten ervoor kunnen zorgen dat iedereen binnen de gemeente de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen.

  • 31 jaar
  • Tiel
  • Tiel
  • Hij/hem

Verder is mijn motivatie de mensen die het binnen onze gemeente minder makkelijk hebben. De mensen die bijv. eenzaam zijn, onder de armoedegrens leven, mantelzorger zijn of zelf chronisch ziek zijn: iedereen verdient perspectief en een menswaardig bestaan. Ik vind het jammer dat het soms lijkt alsof er niet meer naar elkaar om wordt gekeken. Door mij vanuit deze gedachte in te zetten wil ik hierin een positieve beweging in gang zetten.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn lievelingsplek in de gemeente is de uiterwaarden van het Koningspark, daar waar de Waal en het Amsterdams Rijnkanaal bij elkaar komen. Een mooie plek om te wandelen en je hoofd leeg te maken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Door wijk voor wijk te bekijken waar de huidige inwoners het meeste bij geholpen zijn, kunnen we de stad mooier, gezonder en leefbaarder maken. Daarnaast heeft Tiel een centrumfunctie voor de omliggende gemeenten en daar kan meer op worden ingespeeld door het behouden en creëren van aantrekkelijke faciliteiten. Het is belangrijk dat Tiel hierin in samenwerking met bewoners en verschillende belanghebbenden ambitie durft te tonen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De stad kan schoner en duurzamer, door het delen van kennis en het stimuleren van goede initiatieven voor het aanpakken van zwerfafval, de aanleg van zonnepanelen, groene daken, isoleren van huizen en het aanleggen van beplanting.
  • De stad kan gezonder, door het stimuleren van preventieve maatregelen zoals gezonde voeding en sportieve buitenschoolse activiteiten in samenwerking met het onderwijs en sportclubs.
  • De stad kan socialer, door meer bekendheid te geven aan lokale sociale initiatieven, buurthuizen en netwerken die zorgen voor samenhang in de wijk. Hierdoor komen mensen van verschillende leeftijden en afkomst bij elkaar.