D66 krijgt het voor elkaar

Vrijzinnigheid

Medisch Ethisch

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra mag deze kabinetsperiode door met de initiatiefwetten voltooid leven en Actieve Donor Registratie (ADR). Euthanasie bij mensen met dementie en psychisch lijden blijft mogelijk. Daarnaast vergroten we de kennis over en de bekendheid met de euthanasiewetgeving en voeren we het manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit, zodat ouderen op een aangename manier oud kunnen worden.

Restembryo’s mogen gebruikt blijven worden voor onderzoek, zodat we de wetenschap over en kans op genezing van erfelijke ziekten kunnen vergroten. En we maken het mogelijk dat in gevallen van ernstige ziekten, zoals bijvoorbeeld erfelijke borstkanker, zogenoemde geslachtsselectie mogelijk is. Ouders kunnen dan het geslacht van hun kind kiezen wanneer daar een medische indicatie voor is. Daarmee kunnen ernstige erfelijke ziekten vermeden worden. Er zal de komende kabinetsperiode dankzij D66 een brede discussie plaatsvinden over het kweken van embryo’s op basis van de adviezen van de Gezondheidsraad en we gaan onderzoeken hoe we ook met stamcellen ernstige erfelijke ziekten kunnen voorkomen. De NIP-test blijft toegankelijk voor aankomende ouders.

LHBTI

Jezelf kunnen zijn, ongeacht je geaardheid of gender-identiteit, moet een vanzelfsprekendheid zijn. Daarom voeren we het regenboogstembusakkoord (van het COC) in zijn geheel uit. Daarin stonden acht beloften aan de LBHTI-gemeenschap:

Partnerverlof

Het betaald ouderschapsverlof bij de geboorte van een kind wordt verlengd van de huidige 2 dagen naar 6 weken. Dit verlof geldt voor vaders en meemoeders. Hiermee zijn de ouderwetse verlofregelingen uit de vorige eeuw eindelijk aangepast, verbetert de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en wordt het voor mannen makkelijker om een deel van de zorg op zich te nemen.

Het huidige kraamverlof, waarbij werkgevers het volledige loon doorbetalen, wordt per 1 januari 2019 verlengd naar 5 dagen. Daar bovenop krijgen werknemers per 1 juli 2020 recht op vijf weken aanvullend partnerverlof tegen zeventig procent van het maximum dagloon. Daarmee komt het totaal aan ouderschapsverlof op 6 weken in 2020. Daarnaast wordt ook het adoptieverlof met 2 weken verlengd om de band tussen ouders en kind te versterken.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48