D66 krijgt het voor elkaar

Nederland in de wereld

Na jarenlange bezuinigingen investeert D66 weer in buitenlands beleid. Dat is ook nodig: de onveiligheid in de wereld neemt toe, ook aan de randen van Europa. Daarom investeren we fors in Nederlandse diplomatie, de krijgsmacht en ontwikkelingssamenwerking.

Europa

De Europese Unie is voor ons meer dan alleen een economische gemeenschap, het is ook een waardegemeenschap waar Nederland zich thuis voelt. De uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, veiligheid en migratie kunnen wij bovendien alleen aan als we in Europa samenwerken. Daarom wil Nederland voorloper zijn in Europese Unie. We zullen werken aan een klimaatkopgroep, zetten we in op een volwaardig Europees asielbeleid en treedt Nederland toe tot het Europees Openbaar Ministerie. We blijven streng op de toetredingscriteria en zullen samen blijven optrekken in het kader van de Brexit. We zullen alles op alles zetten om de vele Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk de aandacht en ondersteuning te geven die zij verdienen.

Buitenlandse Zaken

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft het recht en de vrijheid zichzelf te zijn. We verhogen onze bijdrage aan het mensenrechtenfonds. Daarmee stimuleren we  wereldwijd  projecten die zich inzetten voor de rechten van mensen, of dat nou gaat om vrijheid van meningsuiting, vrije pers of emancipatie van LHBTI’ers.  Er zal bovendien blijvende aandacht zijn voor SRGR (seksuele en reproductieve gezondheid en rechten), en speciale aandacht voor de meest kwetsbaren zoals vrouwen en meisjes. De consulaire dienstverlening zal sterk worden verbeterd.

Na jaren van bezuinigingen gaan we weer investeren in ontwikkelingssamenwerking. Jaarlijks gaat dit om bijna een half miljard euro. Dit is nodig om werk te maken van de bestrijding van armoede, het humaan opvangen van vluchtelingen in de regio en het tegengaan van klimaatverandering.

We stellen Defensie in staat de uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. We brengen de basisgereedheid op orde en vergroten de operationele inzetbaarheid. Dit kunnen we niet alleen, daarvoor is meer Europese defensiesamenwerking nodig.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen