D66 krijgt het voor elkaar

Klimaat

Dit is het groenste regeerakkoord ooit. We komen nú in actie voor een schone toekomst. We halen de klimaatdoelen van Parijs, sluiten de kolencentrales en volgen het principe ‘de vervuiler betaalt’. We maken Nederland koploper van een nieuwe, schone economie in Europa.

We halen de doelen die we hebben afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Nooit eerder zette het kabinet in op zoveel CO2-reductie.  Nederland wordt, samen met andere Europese landen, groene koploper. Hiertoe sluiten we de kolencentrales uiterlijk in 2030 en bouwen we meer windmolens op zee. Er komt één minister voor Klimaat en Energie, een breed maatschappelijk Klimaatakkoord met concrete afspraken en een Klimaatwet waarin we die afspraken verankeren voor de toekomst. We investeren in energiebesparing voor woningen en andere gebouwen

Schone energie wordt goedkoper dan vervuilende energie. Vanaf 2030 worden er alleen nog elektrische auto’s verkocht.

Er worden geen nieuwe vergunningen meer afgegeven voor gaswinning op land.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48