D66 krijgt het voor elkaar

Inkomen & Financiën

Alle inkomensgroepen gaan erop vooruit: werkenden, huiseigenaren en huurders, werknemers en zelfstandigen, gepensioneerden en mensen met een uitkering. Mensen met een middeninkomen zullen er het meeste op vooruit gaan.

Bron: CPB

Belastingen

Werken gaat meer lonen. En als je promotie maakt, meer uren gaat werken of herintreder bent, houdt je netto flink meer over van je extra verdiende euro’s. Hierdoor wordt het voor de minstverdienende partner aantrekkelijk om meer te gaan werken.

We hervormen het belastingstelsel, waarbij er nog maar twee belastingschijven over blijven. We verhogen de arbeidskorting en de kinderopvangtoeslag. Tegelijkertijd gaan we vervuiling meer belasten en verminderen we aftrekposten, waaronder ook de hypotheekrenteaftrek en zelfstandigenaftrek.

Economie versterken

We zorgen dat Nederland voor bedrijven een aantrekkelijk land blijft om in te investeren en banen te creëren. Dat is van groot belang voor onze open handelseconomie. We pakken belastingconstructies aan en belasten vervuiling zwaarder. Zo komt er een oplopende minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitssector en een kilometerheffing voor vrachtwagens zoals in Duitsland en België. Met de opbrengst hiervan verlagen we de vennootschapsbelasting, zodat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeerders.

Belastingontwijking pakken we aan, bijvoorbeeld door brievenbusmaatschappijen tegen te gaan. We willen in Nederland immers bedrijven die echt economische activiteiten en banen opleveren, geen lege hulzen.

Armoede & Schulden

Maar liefst één op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarom investeren we extra in het tegengaan van armoede, in het bijzonder bij gezinnen met kinderen. Ook gaan we mensen met schulden effectiever helpen en ervoor zorgen dat minder mensen te hoge schulden krijgen. Bijvoorbeeld door meer aandacht voor preventie, aanpak van wachtlijsten bij schuldhulpverlening en bestrijding van misstanden bij incassobureaus.

Pensioenen

We gaan het pensioenstelsel hervormen. Het kabinet wil de stap zetten naar een persoonlijker pensioen, waarin we meer inzicht hebben in ons eigen pensioen, maar wel risico’s blijven delen en samen beleggen. En we schaffen eindelijk de oneerlijke doorsneepremie af. Zo maken we ons pensioenstelsel duidelijker, eerlijk en minder rentegevoelig. Ons pensioenstelsel gaat zo beter aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt en de behoefte aan meer maatwerk. Ook kunnen rekeningen niet meer worden doorgeschoven naar de toekomst.

Het nieuwe pensioencontract geven we graag samen met sociale partners vorm, want het geld in de pensioenfondsen is niet van de overheid, maar van de deelnemers.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen