D66 krijgt het voor elkaar

Economie versterken

We zorgen dat Nederland voor bedrijven een aantrekkelijk land blijft om in te investeren en banen te creëren. Dat is van groot belang voor onze open handelseconomie. We pakken belastingconstructies aan en belasten vervuiling zwaarder. Zo komt er een oplopende minimumprijs voor CO2 in de elektriciteitssector en een kilometerheffing voor vrachtwagens zoals in Duitsland en België. Met de opbrengst hiervan verlagen we de vennootschapsbelasting, zodat Nederland aantrekkelijk blijft voor buitenlandse investeerders.

Belastingontwijking pakken we aan, bijvoorbeeld door brievenbusmaatschappijen tegen te gaan. We willen in Nederland immers bedrijven die echt economische activiteiten en banen opleveren, geen lege hulzen.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen