D66 krijgt het voor elkaar

Dierenwelzijn & Natuur

D66 beschermt bijzondere natuurgebieden in Nederland. We zetten in op nationale parken van wereldklasse. Ook de Waddenzee wordt beter beschermd.

We pakken de bio-industrie aan en verkleinen de veestapel. Hiermee zetten we een flinke stap richting het halen van de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook verminderen we hiermee de gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden waar veel vee wordt gehouden. D66 ziet innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid de komende periode als dé uitgangspunten bij de inzet voor het nieuwe Europese landbouwbeleid.

We nemen maatregelen om stalbranden te voorkomen. We investeren 20 miljoen euro extra per jaar in de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zodat er goed toezicht is. Ons voedsel moet veilig zijn en de dierenwelzijn in orde. De komende vier jaar onderzoeken we de mogelijkheden om het vervoer van dieren te beperken.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen