D66 krijgt het voor elkaar

Democratische rechtstaat

Versterken democratische rechtstaat

Om de vrijheid en veiligheid van mensen te waarborgen investeren we in onze democratische rechtstaat: meer preventie, meer menskracht en meer kwaliteit.

Er komen meer agenten in de wijk en meer rechercheurs. De politie wordt diverser en er wordt geïnvesteerd in de opsporing van internationale misdrijven en in cyberveiligheid. We bestrijden terrorisme zonder de verworvenheden van onze democratische rechtstaat aan te tasten. Ondermijnende criminaliteit wordt beter aangepakt. Deze vorm van criminaliteit ondermijnt het lokale gezag en verslechtert de veiligheid en leefbaarheid, doordat de onderwereld (onder valse voorwendselen) zich vermengt met de (legale) bovenwereld.

Het recht moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom worden de griffierechten niet verhoogd en blijft rechtsbijstand op elk gebied beschikbaar. We investeren in innovatieve rechtspraak: eenvoudigere procedures, buurtrechters en mediation. Om te voorkomen dat mensen na hun gevangenisstraf weer de fout in gaan, wordt geïnvesteerd in reclassering en resocialisatie, zodat zij beter zijn voorbereid op hun terugkeer in de samenleving.

Om grensoverschrijdende financiële criminaliteit beter aan te pakken, zal Nederland toetreden tot het Europees Openbaar Ministerie.

Dankzij D66 zetten we na decennialange stilstand de eerste stappen naar regulering van de wietteelt. Zes tot 10 gemeenten mogen experimenteren met regulering in het belang van de volksgezondheid en ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Democratisch burgerschap

Burgemeesters zijn het gezicht van de gemeente en zij beslissen over de openbare orde en veiligheid. Daarbij krijgen burgemeesters steeds meer bevoegdheden. Zodra de huidige benoeming van de burgemeester door de Kroon uit de Grondwet is gehaald, zetten we de stap n aar modernisering van de verkiezingen van de burgemeester.

Voor Nederlanders in het buitenland maken we het gemakkelijker om vanuit het buitenland te stemmen. Daarnaast komt er een 24/7 overheidsdienst voor mensen in het buitenland, een Loket Buitenland waar mensen altijd terecht kunnen.

De politieke steun voor een correctief bindend referendum is steeds verder afgebrokkeld. Het kabinet maakt pas op de plaats met het raadgevend referendum.

Mensen krijgen ruimte om mee te denken over grote én kleine besluiten. Juist op thema’s die je elke dagen raken, zoals je leefomgeving, zorg en onderwijs, wil je kunnen meedoen. Daar ligt een grote rol voor gemeenten. Burgers krijgen een zogenaamd Right to challenge waardoor zij het recht krijgen zelf met voorstellen te komen voor de vormgeving van voorzieningen in de buurt.

Het kabinet gaat met GroenLinks en D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg in gesprek hoe we het doel van de initiatiefwet Open Overheid kunnen bereiken zonder hoge kosten. De overheid gaat meer digitaal werken.

Gemeenten worden versterkt en krijgen er geld bij zodat zij kunnen investeren in zaken als verduurzaming van woningen, in de fiets en in openbaar vervoer.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen