D66 krijgt het voor elkaar

Bereikbaarheid & Wonen

D66 wil dat iedereen een goed huis heeft. Daarom zorgen wij voor meer huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. En we investeren in het verlagen van ons energieverbruik. Ook maken we Nederland weer bereikbaar. Van investeringen in asfalt gaan we naar investeringen in slimme en duurzame mobiliteit.

Bereikbaarheid

We investeren de komende jaren fors extra in fietspaden en fietsenstallingen op stations. Verkeersveiligheid wordt een nationale prioriteit. Gemeenten kunnen een milieuzone voor schone lucht invoeren. Vanaf 2030 worden er alleen nog elektrische auto’s verkocht.

 

 

Om de files tegen te gaan willen we een verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer per spoor en over water. Er wordt in de Randstad extra geïnvesteerd in OV , spoor en lightrail. Vrachtwagens gaan betalen per kilometer en er komen pilots voor betalen naar gebruik voor automobilisten. De opbrengsten worden deels ingezet voor vergroening van de transportsector, lagere tarieven voor goederentreinen en extra investeringen in de binnenvaart.

Schiphol is een belangrijke banenmotor voor onze economie. Tegelijkertijd houden we ook rekening met de mensen die in de buurt van een vliegveld wonen. Zo bewaken we de concurrentiepositie van Schiphol binnen de huidige plafonds voor geluid en CO2. Het wordt voor schonere vliegtuigen goedkoper om te vliegen dan voor vieze en lawaaiige vliegtuigen.

Wonen

D66 wil dat iedereen een goed huis heeft. Daarom zorgen wij voor meer huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. Zij vallen nu tussen wal en schip, omdat ze vaak nog niet een huis kunnen kopen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

D66 investeert in het verlagen van ons energieverbruik. Sociale huurwoningen worden duurzamer. Huurders krijgen zo een comfortabeler huis en een lagere energierekening. Het wordt niet meer verplicht om een nieuwbouwhuis aan te sluitexn op het gasnetwerk. Daarvoor in de plaats krijgen mensen het recht op een warmte-aansluiting, met welke techniek dan ook. En we maken het mogelijk dat mensen hun huis kunnen verduurzamen zonder dat ze hun spaargeld hoeven te gebruiken. De investering wordt gekoppeld aan het huis en niet aan de eigenaar, zodat mensen kunnen verhuizen zonder dat zij hun lening meenemen. Investeerders zoals pensioenfondsen doen de voorfinanciering.

Gemeenten maken een plan maken om al hun woningen te verduurzamen. Er komen geen nieuwe wijken op gas, en ook voor nieuwe projecten in de stad wordt het uitgangspunt “nee tenzij”. Aan het einde van de kabinetsperiode worden 50.000 huizen per jaar aardgasloos opgeleverd. Dat is per jaar een stad zo groot als Leeuwarden extra.

We maken onze woningmarkt stabieler en veiliger. Dit doen we door de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Daar tegenover staat dat we ook het eigen woningforfait verlagen. Een crisis, zoals vanaf eind 2008, die er voor zorgde dat mensen niet konden verhuizen omdat hun huis ‘onder water stond’, zal dan in de toekomst minder zwaar zijn en minder vaak voorkomen.

Bereikbaarheid

Dierenwelzijn & Natuur

Democratische rechtstaat

Digitalisering

Economie versterken

Inkomen & Financiën

Integratie & Migratie

Klimaat

Nederland in de wereld

Onderwijs

Vrijzinnigheid

Werk

Wonen

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48