Terug
  • Wat vindt D66
  • Onze standpunten
  • Uitgelicht

We kunnen en moeten nog veel meer dan nu het geval is inzetten op het voorkomen van schulden in plaats van op het oplossen van reeds aanwezige schulden.

Voordat Sigrid Kaag minister voor D66 in het kabinet werd, was zij speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon. In 2013 werd ze aangesteld om de missie in Syrië voor de vernietiging van chemische wapens te leiden. Een jaar later werd de missie succesvol afgerond.

In juni, vlak nadat Sigrid Kaag haar kandidatuur als D66-lijsttrekker bekendmaakt, publiceert De Volkskrant een groot profiel van de inmiddels nieuwe D66-leider.