Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Hogere lerarensalarissen

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs en een mooie toekomst. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Daarom investeert het nieuwe kabinet de komende jaren fors in onderwijs en kansen voor iedereen.

D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen is trots op het bereikte resultaat: “Investeringen in onderwijs betalen zich dubbel en dwars terug. Goed onderwijs bepaalt voor een belangrijk deel je kansen op een goede toekomst. Daarom ben ik trots dat het nieuwe kabinet tot 1,9 miljard euro per jaar investeert in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Minder werkdruk en beter salaris voor de leraar

Goed onderwijs valt of staat met voldoende aandacht op school. Een leraar moet de ruimte hebben om kinderen vaker één op één te helpen. Het beroep leraar wordt aantrekkelijker met meer salaris (+270 miljoen per jaar) en een lagere werkdruk (+450 miljoen per jaar). Klassen worden kleiner en er komen meer conciërges en klassenassistenten. Van Meenen: “Ik heb zelf 33 jaar in het onderwijs gewerkt. Ik weet hoe mooi en leuk het is om voor de klas te staan, maar ook hoe zwaar het soms kan zijn. Het nieuwe kabinet investeert in hogere salarissen, minder regels en minder werkdruk door meer handen in de klas. We geven leraren meer ruimte en vertrouwen. Daarmee wordt het leuker om leraar te zijn en te worden.” Bovendien gaan leraren, ouders en leerlingen meebeslissen waar hun school het geld aan uitgeeft.

Kansen voor iedereen

D66 vindt dat ieder kind een recht op onderwijs moet hebben. En dat wordt ook letterlijk zo. Het nieuwe kabinet gaat het leerrecht wettelijk vastleggen. Nu is er alleen nog maar de leerplicht. Ook willen we taalachterstanden op jonge leeftijd voorkomen. Van Meenen: “Alle kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Of ze nou creatief, hoogbegaafd, druk of juist verlegen zijn, met én zonder extra zorgvraag. Ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking worden ‘ontzorgd’, zodat ook deze kinderen makkelijker naar school kunnen.” Het rekenonderwijs wordt beter. De rekentoets is vooral een ‘begrijpend-lezen-toets’ en staat kansen voor kinderen in de weg. Daarom wordt deze toets afgeschaft. Ook investeert het nieuwe kabinet in het technisch beroepsonderwijs (+100 miljoen per jaar).

Makkelijker doorleren

Het wordt makkelijker om door te stromen en te stapelen. De overgang van het basis naar het voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld vaak een bepalende stap voor kinderen. Voor sommige kinderen is die overstap te abrupt. Er komen brede brugklassen en ruimte voor scholen voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar die daar behoefte aan hebben. Van Meenen: “Elk kind is anders. En om elk kind de beste kans op een goede toekomst te geven, stem je het onderwijs af op de behoefte en talenten van de kinderen. Het wordt makkelijker om door te stromen en te stapelen, zodat iedereen die dat wil makkelijk door kan leren. Ook kunnen leerlingen vakken gaan volgen op een hoger niveau. Een havo-leerling met een talent voor wiskunde, moet bijvoorbeeld wiskunde kunnen doen op vwo-niveau.”

Halvering collegegeld eerste jaar

Omdat iedereen zoveel mogelijk de kans moet benutten om te gaan studeren, wordt het collegegeld in het eerste jaar gehalveerd: van 2000 euro naar 1000 euro. Voor de Pabo wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. In het hoger onderwijs wordt selectie aan de poort aan banden gelegd. Van Meenen: “Iedereen die dat wil moet kunnen studeren en de opleiding kunnen doen die bij ze past.”

Onderzoek & Innovatie

Het nieuwe kabinet investeert 400 miljoen euro per jaar in onderzoek en innovatie. Dat is onder andere voor fundamenteel, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Van Meenen: “Wij willen dat Nederland ook in de toekomst Nobelprijswinnaars heeft zoals Ben Feringa. We investeren in de kennis en de banen van de toekomst. Daarom investeren we volop in onderzoek.”

 

Laatst gewijzigd op 5 juli 2018

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48