Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 december 2016

Stop belastingontwijking grote bedrijven, maak ruimte voor werkenden

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg is blij met de meerderheid voor het voorstel van D66 en de PvdA voor een onderzoek naar een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting. De Democraten willen de race naar de bodem door belastingontwijking beëindigen om zo ruimte te maken voor belastingverlaging voor werkenden en kleine bedrijven.

Van Weyenberg: “D66 wil oneerlijke belastingpraktijken tegen gaan. De afgelopen twintig jaar zijn werkenden steeds meer belasting gaan betalen en grote bedrijven steeds minder. Die trend moeten we keren. Er moet een bodem komen in het tarief voor grote bedrijven en de belasting op werken en kleine bedrijven moet omlaag. Dat is goed voor onze economie en voor meer banen. Daarom willen wij dat het kabinet zich hier in Europa hard voor gaat maken.”

Gedeeld belang

De effectieve winstbelasting voor bedrijven laat een dalende trend laat zien in de Europese Unie. Daardoor neemt de druk op de vennootschapsbelastingtarieven mogelijk toe, door de Europese afspraken over de belastinggrondslag. “Lidstaten hebben een gedeeld belang om een race naar de bodem op vennootschapsbelastingtarieven te voorkomen. De verschillen tussen landen bieden multinationals teveel mogelijkheden om belasting te ontwijken. Daarom willen we dat de Europese Commissie een onderzoek instelt naar de mogelijke vormgeving en politieke haalbaarheid van een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting,” aldus Van Weyenberg.