Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Start nu met sluiten kolencentrales

Tweede Kamerlid Rob Jetten en ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber willen dat alle kolencentrales in Nederland sluiten. Dit is winst voor het klimaat en voor onze gezondheid. Daarom wil D66 een sluitingswet waarmee de vijf overgebleven Nederlandse kolencentrales uiterlijk in 2030 definitief de deuren sluiten.

Jetten: ”De Nederlandse kolencentrales stoten miljoenen tonnen aan CO2 uit en dragen daarmee bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast blazen ze ook nog eens grote hoeveelheden fijnstof, stikstof en kwik de lucht in. Dat is slecht voor het klimaat en slecht voor onze gezondheid. Daar moeten we dus zo snel mogelijk mee stoppen. Er zijn genoeg mogelijkheden om schone energie op te wekken.” In het regeerakkoord is afgesproken dat de kolencentrales sluiten. Met de sluitingswet wordt het tijdpad om de vijf kolencentrales te sluiten wettelijk vastgelegd. Daarmee wordt het sluiten definitief.

Groenste regeerakkoord ooit

D66 wil dat Nederland de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs nakomt. Daarom moet de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de slag met de sluitingswet. Jetten: “Dit kabinet heeft het groenste regeerakkoord ooit. Daar ben ik trots op. Het is nu tijd om het regeerakkoord om te zetten in daden. Het sluiten van de kolencentrales is één van efficiëntste en goedkoopste manieren om onze CO2-uitstoot flink terug te dringen. Dus aan de slag!” Het advies van de Raad van State is om de kolencentrales dicht te doen door middel van een sluitingswet. Dan weten de bedrijven en de medewerkers waar ze aan toe zijn.

Definitief sluiten

In Nederland staan nu nog vijf kolencentrales. De Hemwegcentrale in Amsterdam, de Amercentrale in Geertuidenberg, de Engie Centrale en de Centrale Maasvlakte in Rotterdam, en de Eemshavencentrale. In november 2015 heeft D66 het voorstel gedaan om de kolencentrales te sluiten. De Tweede Kamer was het daar mee eens. In september 2016 is een motie van D66, GroenLinks en ChristenUnie aangenomen om een tijdpad te maken om de kolencentrales te sluiten. Het vorige kabinet heeft daarna echter geen concrete stappen meer gezet om ook de laatste vijf kolencentrales te sluiten. Daarom heeft D66 in het verkiezingsprogramma 2017 opgenomen dat alle kolencentrales in Nederland dicht moeten. Jetten: “Nederland heeft haar handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs. Vervolgens heeft D66 met de andere coalitiepartijen in het regeerakkoord afgesproken dat deze vervuilende energiebronnen uiterlijk in 2030 dicht moeten zijn. Nu is het tijd om de sluiting definitief te regelen.”

 

Thema

Klimaat, natuur & milieu

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Lees meer