Koninklijk Huis

Kerntaak: verbindende rol

D66 ziet dat het staatshoofd een waardevolle verbindende rol speelt in onze samenleving. Dit moet de kerntaak van het staatshoofd zijn. Daarbij past niet dat het staatshoofd deel uitmaakt van de regering, de Raad van State en een rol heeft in de formatie. Ondertekening van wetten en ‘Koninklijke’ besluiten zijn dan overbodig. Het staatshoofd regeert niet meer ‘bij de gratie Gods’.

Ingetogen waar het moet en koninklijk waar het kan

De afgelopen jaren waren er geregeld incidenten over de kosten die de staat maakt voor het Koninklijk Huis, zoals de tientallen miljoenen kostende verbouwing van paleizen en de kosten voor het plaatsen van een hek en een steiger bij de vakantievilla van de koning. Al te hoge kosten en te weinig openheid daarover maken de koning onnodig kwetsbaar. Een toekomstbestendig koningschap is ingetogen waar het moet en koninklijk waar het kan. De premier dient daar vanuit zijn ministeriële verantwoordelijkheid voor te zorgen. Hij moet voorkomen dat door slechte communicatie de koning kwetsbaar wordt.

Inkomstenbelasting

D66 wil de principiële stap zetten dat de koning inkomstenbelasting gaat betalen. Ook zou onderzocht moeten worden in hoeverre de vrijstelling van bijvoorbeeld erf- en schenkbelasting aangepast kan worden. Dankzij een voorstel van D66, SP en PvdA kunnen de belastingvrijstellingen van de koning ongedaan worden gemaakt.