Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Werken in Europa

D66 is groot voorstander van het vrij verkeer van werknemers binnen Europa. Dat geeft Nederlanders de vrijheid om in andere landen aan het werk te gaan. Omgekeerd kunnen we buitenlands talent naar ons land halen om knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt op te lossen, zoals het tekort aan mensen met een technische achtergrond. Op langere termijn helpt het de krapte op de arbeidsmarkt door vergrijzing tegengaan en op korte termijn kan het bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Europa.

Misstanden en uitbuiting aanpakken

Arbeidsmigranten dragen hun steentje bij aan de Nederlandse economie. Dit levert ook belastinginkomsten op. Belangrijk is echter dat we de instroom van arbeidsmigranten in goede banen leiden, om zo eventuele schaduwzijden te voorkomen. D66 wil hard optreden tegen oneerlijke concurrentie. Zo willen we niet dat zij de Nederlandse arbeidsvoorwaarden ontduiken. Uitbuiting door werkgevers is onacceptabel en hier moet hard tegen worden opgetreden. Zo hebben wij bijvoorbeeld voorstellen gedaan om de arbeidsinspectie te versterken, zodat zij beter misstanden kunnen opsporen.

Opruimen van praktische barrières voor mobiliteit binnen de Europese Unie

Wie verhuist naar een ander EU-land ervaart nog te veel problemen en onnodige obstakels. Verzekeringen kunnen niet worden meeverhuisd, internet- en telefoonaansluitingen moeten worden gewijzigd, auto’s moeten worden herkeurd, stemmen is lastig en pensioenen kunnen niet worden meegenomen. Wie vanuit het buitenland een 0800 of 0900-nummer wil bellen, ooit bedoeld om meer gemak voor mensen te creëren, slaagt er niet in een verbinding tot stand te brengen. D66 wil dat er een actieplan komt om deze praktische problemen aan te pakken. Alleen zo zorgen we ervoor dat de voordelen van een verenigd Europa voor iedereen binnen handbereik komen.

Moderne sociale zekerheid

In veel Europese landen, ook in Nederland, moet de sociale zekerheid worden gemoderniseerd. Regelingen gaan nog te vaak uit van traditionele gezinssituaties, banen voor het leven en het altijd werken binnen de grenzen van één land. D66 wil een moderne sociale zekerheid, die aansluit bij het werkende leven van vandaag. Flexibiliteit, diversiteit en mobiliteit moeten maximaal gefaciliteerd worden. Dat begint met regels voor grenswerkers. Bijvoorbeeld door diploma’s eenvoudiger internationaal te erkennen.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019