Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Referenda mogen alleen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen. D66 is dus tegen referenda die door de regering zelf ‘van bovenaf’ uitgeschreven worden. Eerst moet het parlement kiezen, daarna kunnen kiezers dat, als zij willen, corrigeren. Daarom wil D66 dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf (‘van onderop’) een referendum te organiseren en is daarom voorstander van het bindend correctief referendum.

Het raadgevend referendum: Nederlanders geven advies

Om een verzoek tot een raadgevend referendum in te dienen zijn 10.000 handtekeningen nodig. Om vervolgens het referendum te laten plaatsvinden zijn 300.000 steunbetuigingen nodig. De uitslag is raadgevend, het is uiteindelijk aan het parlement om te bepalen of zij een afwijzend oordeel overneemt, wel moet er tenminste 30% van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht hebben.

Het correctief referendum: De democratische noodrem

D66 is voorstander van een correctief, bindend referendum dat als noodrem een aanvulling kan zijn op de parlementaire democratie. Naast heldere spelregels over de aanvraag van een referendum en opkomst, vindt D66 het belangrijk dat we referenda inzetten op geschikte onderwerpen. De leden van D66 hebben bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma 2017 uitgesproken dat zij niet willen dat internationale verdragen referendabel zijn.

Laatst gewijzigd op 29 september 2017