Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Koninklijk Huis

Kerntaak: verbindende rol

D66 ziet dat het staatshoofd een waardevolle verbindende rol speelt in onze samenleving. Dit moet de kerntaak van het staatshoofd zijn. Daarbij past niet dat het staatshoofd deel uitmaakt van de regering, de Raad van State en een rol heeft in de formatie. Ondertekening van wetten en ‘Koninklijke’ besluiten zijn dan overbodig. Het staatshoofd regeert niet meer ‘bij de gratie Gods’.

Ingetogen waar het moet en koninklijk waar het kan

De afgelopen jaren waren er geregeld incidenten over de kosten die de staat maakt voor het Koninklijk Huis, zoals de tientallen miljoenen kostende verbouwing van paleizen en de kosten voor het plaatsen van een hek en een steiger bij de vakantievilla van de koning. Al te hoge kosten en te weinig openheid daarover maken de koning onnodig kwetsbaar. Een toekomstbestendig koningschap is ingetogen waar het moet en koninklijk waar het kan. De premier dient daar vanuit zijn ministeriële verantwoordelijkheid voor te zorgen. Hij moet voorkomen dat door slechte communicatie de koning kwetsbaar wordt.

Inkomstenbelasting

D66 wil de principiële stap zetten dat de koning inkomstenbelasting gaat betalen. Ook zou onderzocht moeten worden in hoeverre de vrijstelling van bijvoorbeeld erf- en schenkbelasting aangepast kan worden. Een motie van D66 samen met de SP en PvdA over het ongedaan maken van de belastingvrijstellingen van de koning is eind 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd op 25 april 2017