Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Concurrerende en groene economie

De Europese Unie is voor Nederland van economisch levensbelang. Wij zijn een handelsnatie. Onze vrije export naar EU-lidstaten levert jaarlijks 120 miljard euro op. Anderhalf miljoen Nederlanders danken hun baan aan de export naar EU-landen.

Versterken van de interne markt

We laten kansen liggen door de Europese interne markt niet af te maken. Het vrij verkeer van diensten – van juridische diensten tot verzorging – is in de praktijk nauwelijks ‘vrij’ te noemen. Door barrières weg te nemen creëren we meer kansen op werk en economische groei. De dienstenrichtlijn moet niet alleen met dubbele inzet worden toegepast, maar ook worden uitgebreid naar andere sectoren, bijvoorbeeld medische diensten. D66 pleit voor het terugdringen van het aantal beschermde beroepen. Wij willen alle ruimte voor start-ups. Daarbij biedt e-commerce een enorm potentieel. Ter bevordering hiervan moet er zo snel mogelijk een open Europese markt voor veilige betalingen komen. Nationale barrières nemen we weg door geharmoniseerde normen en regels over zaken als algemene voorwaarden, leverplichten, klachtenrechten en teruggave van producten. Door het eenduidig garanderen van de rechten van consumenten in een open Europese markt beschermen we de consument én bevorderen we de handel.

Handelsverdragen

Hoe meer handel en economische activiteit, hoe beter voor Europa en voor Nederland exportland in het bijzonder. Het wegnemen van handelsbarrières zal de economie snel, en zonder grote overheidsuitgaven, een stimulans geven. Een spoedige afronding van het EU-VS handelsverdrag (TTIP) kan zorgen voor economische groei en banen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Voor D66 zijn daarbij hoogwaardige bescherming van milieunormen en arbeidsomstandigheden, strakke regels voor bescherming van persoonsgegevens en eerbiediging van onze democratische waarden voorwaarden voor instemming. De EU moet samen met handelspartners optrekken tegen protectionisme, bijvoorbeeld in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Wereldwijde handelsregels blijven een belangrijk doel. Bij al deze handelsovereenkomsten willen we niet alleen vrije, maar ook eerlijke en duurzame handel.

Afstemmen van belastingregels

Ieder land heeft nu zijn eigen belastingstelsel. D66 wil dat dit zo blijft. Wel pleiten wij voor betere uitwisseling van informatie om belastingontduiking en -fraude te bestrijden. D66 wil dat internationale bedrijven transparant zijn over waar ze belasting afdragen. Met het invoeren van een eenduidige grondslag voor het vaststellen van de vennootschapsbelasting wordt het systeem overzichtelijker en gaan we belastingontwijking tegen. Tegelijkertijd wordt het daarmee voor bedrijven eenvoudiger om in meerdere landen actief zijn.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2019