Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juni 2018

Spreektekst Maarten Groothuizen | Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Lees hier de volledige inbreng van D66-Kamerlid Maarten Groothuizen bij de behandeling van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Het doel van deze wet is dat deze mensen terugkeren naar het land van herkomst.  Dat betekent dat de mensen om wie het gaat, gereed moeten zijn voor vertrek. Opsluiten is daarbij echt het uiterste middel. Zeker als het gaat om gezinnen met kinderen. Dat wil D66 expliciet vastleggen in de wet. Gesproken tekst geldt.

 

Voorzitter,

De oorsprong van het wetsvoorstel

dat wij hier vandaag behandelen,

gaat ruim vijf jaar terug.

Op 17 januari 2013,

overleed de Russische Alexander Dolmatov,

in zijn cel in detentiecentrum Rotterdam.

Een dieptreurige gebeurtenis,

die helaas niet op zichzelf bleek te staan.

De Inspectie Veiligheid en Justitie,

stelde vast dat Dolmatov ten onrechte in

vreemdelingenbewaring was gesteld,

dat er ten aanzien van de verleende rechtsbijstand

niet conform wet- en regelgeving was gehandeld

en dat de verstrekte medische zorg tekort was geschoten.

Voorzitter,

Dat zijn schokkende conclusies.

Dat vond de Kamer toentertijd,

en dat vind ik nu nog steeds.

Toenmalig staatssecretaris Teeven,

overleefde een motie van wantrouwen,

met de belofte het systeem humaner te maken.

Een dikke brief met verbetermaatregelen

kwam naar de Kamer.

Eén van die maatregelen

is dit wetsvoorstel:

Vreemdelingenbewaring krijgt een eigen,

bestuursrechtelijk regime,

in plaats van de Penitentiaire Beginselenwet.

En dat is een goede stap vooruit.

Want dat is eigenlijk de kern.

Vreemdelingenbewaring is geen straf,

maar een bestuursrechtelijke maatregel,

om mensen beschikbaar te houden voor vertrek.

Voorzitter,

In het geheel bezien

is dit wetsvoorstel

een enorme verbetering

ten opzichte van de situatie

ten tijde van het overlijden

van Alexander Dolmatov.

Maar,

ik moet daaraan toevoegen,

dat het nog niet de volledige verbetering is,

die mijn fractie graag zou zien.

Daarom heb ik vanavond,

nog enkele vragen en opmerkingen,

aan de staatssecretaris.

Ook heb ik twee amendementen voorbereid,

die ik in mijn bijdrage zal toelichten.

Voorzitter,

Ten eerste,

Iets over de mooie term

‘ultimum remedium’.

Oftewel:

Dat je iemand pas detineert,

als uiterste middel.

Dat je altijd kijkt

of er geen lichtere middelen

beschikbaar zijn.

Dat is van groot belang.

Kan de staatssecretaris aangeven,

welke alternatieven voor detentie hij ziet?

Daarnaast hoop ik op voldoende steun van de kamer,

voor het amendement van collega Voordewind en mijzelf,

dat vastlegt dat vreemdelingenbewaring

echt alleen als uiterste middel ingezet kan worden.

Dan voorzitter,

Dit wetsvoorstel voorziet

in verschillende regimes:

Het verblijfsregime,

met relatief veel vrijheden,

en het beheersregime,

met meer beperkingen.

Het verblijfsregime is het uitgangspunt:

Zo min mogelijk beperkingen.

De mogelijkheid om mensen vervolgens

in het beheersregime te plaatsen,

mag ook niet lichtzinnig worden gebruikt.

Maar,

mijn fractie ziet in

dat er soms middelen nodig zijn

om de veiligheid van zowel vreemdelingen

als het personeel goed te kunnen waarborgen.

Vorige week was in nog in Detentiecentrum Rotterdam,

waar vrij veel mensen in het beheersregime zaten.

Helaas is de realiteit ook,

dat dit soort maatregelen soms nodig zijn.

Zeker als je hoort wat voor incidenten er plaatsvinden,

voornamelijk door mensen die bij voorbaat al wisten,

dat hun asielaanvraag kansloos zou zijn.

Maar voorzitter,

Dat elke vreemdeling

standaard bij binnenkomst,

tot een week in het beheersregime komt,

daar heb ik nog wel vragen over.

Na verhalen uit de praktijk,

begrijp ik dat het even tijd kost om in te schatten,

met wat voor persoon de instelling te maken heeft,

en in te schatten hoe kwetsbaar iemand is.

Maar hebben onze professionals,

daar een week voor nodig?

Kan de staatssecretaris toezeggen

dat erop wordt ingezet de periode in de binnenkomstafdeling

zo kort mogelijk te houden?

Graag een reactie.

Voorzitter,

Ik ga door met een onderwerp,

dat mij aan het hart gaat.

Kinderen in vreemdelingenbewaring.

Kinderen horen niet in een cel.

Maar als het risico echt bestaat,

dat ouders hun kinderen meenemen

naar de onzekerheid van illegaliteit,

dan heeft de overheid

wél een verantwoordelijkheid.

Daarom ben ik ook blij met de oprichting

van de gezinsvoorziening in Zeist.

Ik ben er vorig jaar gaan kijken,

en het is goed om te zien dat zowel de locatie

als de inspanning van het personeel

zo kindvriendelijk mogelijk is.

Ik hoor nog wél regelmatig kritische opmerkingen

over het moment dat gezinnen worden opgehaald.

Het zal altijd een lastig moment zijn,

maar wellicht kan het wel beter.

Is de staatssecretaris bereid om te bekijken

hoe het ophaalmoment van kinderen,

op een minder stressvolle manier kan worden uitgevoerd?

Voorzitter,

Tot slot.

Ik kondigde al aan,

mijn amendementen toe te lichten,

die ik samen met collega Voordewind in dien.

Ten eerste de visitatie.

Een nare praktijk,

die gelukkig al bijna geheel is vervangen,

door het gebruik van de bodyscanner.

Deze wet laat echt nog steeds ruimte,

voor het gebruik van visitatie.

Ons amendement heef tot doel,

dit zoveel mogelijk te beperken,

en te zorgen dat er altijd melding van wordt gemaakt.

Op die manier kunnen we ook zorgen,

dat het alleen in uiterste nood gebeurt.

Voorzitter,

Dan het amendement

over isolatie van vreemdelingen.

Wederom een praktijk,

die zo beperkt mogelijk

moet worden ingezet.

Om dit zoveel mogelijk te beperken,

en in tijdsduur zo kort mogelijk te houden,

regelt dit amendement

dat er niet pas na twee weken gekeken wordt,

maar na één week.

En dat de advocaat van de vreemdeling,

altijd wordt geïnformeerd over de inzet

van dit middel.

Dank u wel.

 

 

Thema

Justitie & veiligheid

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld.

Lees meer