Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juni 2018

Spreektekst Maarten Groothuizen | Migratieagenda

Toen Nederland en Europa afgelopen jaren werden overvallen door een hoge instroom van vluchtelingen waren we daar niet op voorbereid. Dit kabinet kijkt vooruit en heeft een integrale migratieagenda opgesteld. Zodat Nederland voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst en we voldoen aan onze internationale verplichtingen voor mensen op de vlucht. Lees hieronder de spreektekst van Maarten Groothuizen over de integrale migratieagenda. Gesproken tekst geldt.

Voorzitter,

Toen Nederland en Europa,

afgelopen jaren werden overvallen

door een hoge instroom van vluchtelingen,

waren we daar niet op voorbereid.

Ondanks het feit dat ons land

eerder te maken had

met hoge aantallen vluchtelingen,

was er chaos en paniek.

Dat was geen fraai beeld.

Daarom is het zo goed

dat dit kabinet vooruit kijkt.

En met een gezamenlijke inspanning,

een integrale migratie agenda heeft opgesteld.

Een integrale migratie agenda,

waardoor Nederland beter voorbereid is

op de uitdagingen van de toekomst.

Hierdoor kunnen we voldoen

aan onze internationale verplichtingen

voor mensen op de vlucht

En aan de andere kant,

zorgen dat we hier in Nederland

voldoende draagvlak behouden.

Voorzitter,

Ik zal vandaag kort langs

de zes verschillende pijlers gaan,

die door het kabinet zijn opgesteld.

Van het voorkomen van migratie,

in landen hier ver vandaan,

tot het activeren en betrekken,

van statushouders,

hier om de hoek.

Voorzitter,

Allereerst de pijler,

die inzet op het voorkomen

van illegale migratie.

Ik ben tevreden met het versterken

van de Nederlandse inzet

op ontwikkelingssamenwerking,

waardoor grondoorzaken van migratie

kunnen worden aangepakt.

Maar ook een harde aanpak,

van de genadeloze mensenhandelaren,

die bijvoorbeeld in Libië misbruik maken,

van zeer kwetsbare migranten.

Daarom ook compliment aan dit kabinet,

Knap werk dat het gelukt is om criminelen

die in Libië verantwoordelijk zijn voor mensenhandel

op een internationale sanctielijst te plaatsen.

Dit was ook één van de punten,

die ik heb voorgesteld in de nota

over migratiecriminaliteit afgelopen februari.

Hoe staat het met de uitvoering

van de andere punten van deze nota?

Wordt er ook gewerkt aan een mechanisme

ter vervolging en berechting

van de leiders van deze bendes,

bijvoorbeeld een tribunaal?

Graag een reactie

 

Voorzitter,

Dan de tweede pijler:

het versterken van opvang in de regio.

Daarmee bedoel ik,

mensen in de regio

écht perspectief bieden.

Recent was ik in Jordanië,

en daar werd weer zó duidelijk,

dat mensen alleen een veilig onderkomen

geen duurzame oplossing is.

We moeten inzetten op onderwijs

en mogelijkheden tot werk.

Daarom waardering voor minister Kaag

zij Jordanië en Libanon,

focuslanden heeft gemaakt.

Ook dank aan de staatssecretaris

voor het opbrengen van dit punt in Brussel.

Is hier al navolging aan gegeven?

 

Voorzitter,

Dan weer een stapje dichter bij huis:

Een echt gemeenschappelijk Europees asielsysteem.

Na de grote vluchtelingencrisis,

werden er eindelijk stappen gezet,

om te komen tot een echt gezamenlijk beleid.

Never waste a good crisis,

zeggen ze weleens.

Maar voorzitter,

nu het allemaal wat rustiger is,

lijkt de urgentie verdwenen,

en verzanden de onderhandelingen

weer in nationaal eigenbelang.

Is de staatssecretaris bereid

om zich vol in te zetten

voor een solidair Europees asielsysteem?

Kan hij verder reageren

op het feit dat Italië weigert

om een boot met kwetsbare vluchtelingen

aan te laten meren?

Gaat hij de Italianen hierop aanspreken?

Dan voorzitter,

Het Nederlandse asielsysteem.

Dit kabinet heeft aangekondigd,

een nieuw en flexibel systeem op te zetten.

Sneller duidelijkheid,

taal vanaf dag één

en direct starten met integratie.

Wat mijn fractie betreft,

van ontzettend groot belang!

Wat ook is geregeld in het Regeerakkoord,

is dat de verhuizingen van kinderen

tijdens de asielprocedure

zoveel mogelijk moet worden beperkt.

Het onderzoek dat gister aan ons werd aangeboden,

onderstreept nog maar eens

hoe zwaar het is voor kinderen

om van hot naar her verhuisd te worden.

Daarom is mijn dringende oproep

vandaag aan deze staatssecretaris:

Wanneer komt hij met zijn plannen?

En kan hij alvast toezeggen,

het belang van het kind,

hier goed in mee te nemen?

Graag een reactie!

 

Voorzitter,

Dan over terugkeer.

Niet voor niets

de achilleshiel van het asielbeleid genoemd.

Een lastig onderwerp,

waar we al goede stappen mee zetten,

door dinsdag het wetsvoorstel

vreemdelingenbewaring aan te nemen.

Allereerst een compliment aan deze staatssecretaris,

voor het terugdraaien van de maatregel van zijn voorganger,

over het onthouden van terugkeerondersteuning

aan sommige ‘veiligelanders’.

Het is leuk als maatregelen stoer klinken,

maar als ze in de praktijk het tegendeel bewerkstelligen,

dan siert het een bewindspersoon om dat in te zien.

Kijken wat in de praktijk werkt,

en daar beleid op maken.

Zo interpreteer ik ook

de stappen die gezet worden

om te komen tot een goed beleid

rondom het veelbesproken bed, bad en brood.

Mooi dat uit onderzoek blijkt,

dat terugkeer vanaf de straat

nauwelijks werkt

en dat juist begeleiding

de kern is tot succes.

Ik verwacht dit goed terug te zien

in het akkoord tussen het Rijk

en de gemeentes hierover.

Wanneer verwacht de staatssecretaris

hier de Kamer over te informeren?

Voorzitter,

Van de illegaliteit,

door naar legale migratieroutes.

Wat mij betreft een belangrijk instrument,

om irreguliere migratie tegen te gaan.

Kan de staatssecretaris toelichten,

wat de verkenning van dit kabinet,

voor studie- en arbeidsmigratie

precies behelst?

Ik ben zeer benieuwd!

 

Voorzitter tot slot,

De laatste pijler over integratie

en participatie.

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen:

Taalles vanaf dag één,

zorgen dat mensen direct meedoen.

Het nieuwe flexibele asielsysteem,

moet hieraan gaan bijdragen.

En uiteraard kijk ik uit

naar de hervormingen

van minister Koolmees.

Voorzitter,

Ik rond af.

Er zijn veel plannen aangekondigd,

en in de steigers gezet.

Komende periode verwacht ik

concretisering en goede uitwerking.

Daar zal ik de staatssecretaris

dan ook kritisch op controleren.

Dankuwel.

 

 

Thema

Justitie & veiligheid

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld.

Lees meer