Marcel Adriani

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voerde Marcel de lijst van kandidaten aan. Na de verkiezingen trad hij aan als lid van de gemeenteraad.

  • 60 jaar
  • Soest

Op 28 juli 2015 werd Marcel Adriani wethouder van onze gemeente. Marcel heeft financiën, economie,  duurzaamheid, Werk & Inkomen, WMO en de coördinatie van de gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein in portefeuille gehad. Tevens was Marcel loco-burgemeester en projectwethouder van de projecten Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis. Op 19 januari 2018 trad Marcel terug als wethouder.

Marcel was vanaf januari 2011 tot aan zijn start in Soest wethouder in de gemeente Naarden. In de eerste periode had hij Wonen, Welzijn en Zorg in zijn portefeuille. Hieronder viel de volledige voorbereiding op de drie decentralisaties in de zorg (WMO, Participatiewet en jeugdzorg), onderwijs en een aantal grote woningbouwlocaties. In de tweede periode in Naarden bestond de portefeuille uit financiën, onderwijs en milieu.

De gemeente Naarden is op 1 januari 2016, samen met Bussum en Muiden, opgegaan in de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren. Marcel is namens de gemeente Naarden intensief bij de voorbereiding van die fusie betrokken geweest, en was verantwoordelijk voor de eerste begroting van die nieuwe gemeente. De fusieraad (de gezamenlijke vergadering van de drie betrokken gemeenteraden) nam vlak voor het vertrek van Marcel de kadernota 2016 aan.

Marcel is als sinds 2001 actief voor D66. Eerst als bestuurslid van de afdeling Naarden, later als fractievoorzitter / raadslid, en daarna als wethouder.