Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijsgesprek | “We kunnen als D66’ers nog meer opkomen voor de belangen van het onderwijs”

In deze mail zijn we benieuwd naar de ervaringen van D66’ers in het onderwijs. Wat beweegt hen? Waarom zijn ze lid van D66? Wat maakt D66 voor hen de onderwijspartij? En natuurlijk: wat kunnen we beter doen? Deze week praten we met Saskia Stoffelsen (46). Saskia is docent geschiedenis en Nederlands in Elst en is actief voor D66 Gelderland.

Meer van deze interviews en ander onderwijsnieuws ontvangen? Schrijf je dan in voor onze onderwijsniewsbrief.

Hoe ben je in het onderwijs terechtgekomen en wat doe je nu?
Met heel veel plezier heb ik in Nijmegen geschiedenis gestudeerd. Aan het einde van mijn studie heb ik verschillende stages gedaan, bij een Rijksarchief, bij een uitgeverij en bij een middelbare school. De laatste stage vond ik superleuk, met name vanwege de interactie met leerlingen en de prettige contacten met ouders. Daarom ben ik naar de Universiteit van Amsterdam gegaan om de postdoctorale lerarenopleiding geschiedenis te doen.

In de plaatsen Waalwijk, Almere, Zeist, Bergen, Alkmaar, Arnhem heb ik vervolgens met veel enthousiasme op verschillende middelbare scholen op alle niveaus en in alle leerjaren, van vmbo tot gymnasium, lesgegeven. Ook deed ik andere taken, waaronder coördinator zorg en coördinator leerlingbegeleiding. Later ben ik ook Nederlands gaan studeren. Momenteel ben ik docent op een middelbare school in Elst, daar geef ik geschiedenis en Nederlands aan eerste en derde klassen vmbo en havo. Ook ben ik mentor van een brugklas havo. Verder zit ik in een aantal interessante werkgroepen, zoals de visitatiecommissie.

“Je kunt echt iets betekenen voor een leerling of voor de ouders van een leerling, dat is heel mooi.”

Wat beweegt je om voor de klas te staan?
In mijn werk vind ik het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Je draagt bij aan de scholing en vorming van kinderen. De kinderen kunnen later op hun beurt ook weer een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Je kunt echt iets betekenen voor een leerling of voor de ouders van een leerling, dat is heel mooi.

Waarom ben je ooit lid geworden van D66? Had dat ook met onderwijs te maken?
In mijn studententijd ben ik actief lid geworden van de Jonge Democraten. In de lokale politiek in Nijmegen, in de landelijke werkgroep mensenrechten en bij de stichting politieke jongerenprojecten kon ik met JD-ers en jongeren van andere politieke organisaties fijn samenwerken. Ik ben eigenlijk vanzelf binnengestroomd bij D66. De belangrijkste reden is dat ik mij thuis voel bij de mensen van D66 en achter de standpunten sta van de partij. Zeker, dat heeft ook met onderwijs te maken. Maar niet alleen met onderwijs, ook met de uitgesproken ideeën van D66 over klimaat, duurzaamheid, ethische kwesties en participatie van alle doelgroepen.

Voor D66 heb ik verschillende boeiende dingen gedaan: ik heb landelijke trainingen gegeven, was secretaris van de fractie van D66 in Almere en lid van de landelijke werkgroep onderwijs. Nu in mijn nieuwe rol als secretaris politiek van het bestuur van D66 Gelderland, kan ik mij bezighouden met provinciale politieke inhoud. De provincie is voor mij een nieuwe tak van sport, dat is voor mij een inspirerende nieuwe uitdaging.

D66’er en werkzaam in het onderwijs. Welke geluiden hoor je zoal over de politiek, D66 en onze onderwijsagenda?
De meeste mensen die ik spreek over D66 zijn enthousiast over het gegeven dat D66 onderwijs prioriteit geeft. Zij vinden dat onze partij onderwijs goed op de kaart zet. Echter, er zijn, met name onder collega’s uit het onderwijs, ook geluiden dat D66 nog meer voor het onderwijs zou kunnen doen. Zo kan D66 zich nog sterker maken voor het verkleinen van de klassen en het verlagen van de werkdruk van onderwijzend personeel. Leraren hebben nu vaak te weinig tijd voor het lesgeven zelf.

Welke veranderingen zijn noodzakelijk voor het onderwijs?
Onderwijs is in mijn visie het fundament van onze maatschappij. Dat dient de allerhoogste prioriteit te hebben op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. De randvoorwaarden voor docenten en onderwijzend personeel op basisscholen, middelbare scholen, mbo, hbo en universiteiten dienen optimaal te zijn. De opleidingen voor docenten moeten van een kwalitatief hoog niveau te zijn. Volgens mij dien je juist de opleidingseisen te verhogen voor docenten, zodat iedere leerling een uitstekende docent krijgt.

“Het beroep dient het aanzien te krijgen die het verdient, van politici en van mensen uit het bedrijfsleven.”

Het plezier in het prachtige vak is bij sommige docenten wat weggezakt. Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat de ouderbetrokkenheid de afgelopen jaren op scholen wat is afgenomen, de administratieve druk is toegenomen en de wet op passend onderwijs zorgt voor meer werkdruk. Er is klaagcultuur ontstaan bij verschillende onderwijsmensen. Het is hoog tijd dat we die doorbreken, zodat het onderwijs weer positief op de kaart staat. Het beroep dient het aanzien te krijgen dat het verdient, van politici en van mensen uit het bedrijfsleven.

Stel, jij bent minister van Onderwijs. Welke maatregel neem je dan morgen?
Een pakket van maatregelen is noodzakelijk. De maatregel die per direct nodig is in mijn ogen is het aantrekkelijk maken van de opleiding voor pabo-studenten, studenten van hbo-lerarenopleiding en studenten van postdoctorale lerarenopleidingen. Hier dient fors in geïnvesteerd te worden.

Vervolgens zou ik de salarissen van de docenten van de basisscholen gelijk willen trekken met die van docenten aan universiteiten. Voldoende aandacht voor elke leerling of student is ten derde belangrijk om het beste uit iedere leerling te halen. Ik zou de klassen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook de groepen in mbo, hbo en universiteit, drastisch verkleinen. Hier zijn financiële middelen voor nodig, die deels bij onderwijsinstellingen te vinden zijn, maar die ook deels van de overheid moeten komen. De controle op besturen van onderwijsinstellingen zou ik vergroten vanuit het ministerie van Onderwijs, om meer zicht te krijgen op het uitgavepatroon van onderwijsinstellingen.

“In de ministerraad zou ik dan de andere ministers overtuigen van het nut om meer en slimmer te investeren in het onderwijs.”

In de ministerraad zou ik dan de andere ministers overtuigen van het nut om meer en slimmer te investeren in het onderwijs. Dit natuurlijk ook passend bij de andere sectoren waar we ook in moeten investeren, zoals zorg en klimaat. Met onderwijsministers van andere Europese landen zou ik willen samenwerken om van het onderwijs topprioriteit in Europa te maken.

Welke maatregelen kunnen D66’ers lokaal nemen voor het onderwijs?
De politici van D66 kunnen het onderwijs nog meer prioriteit geven door hier in de begroting van hun gemeente op te sturen. Politici kunnen meedenken met besturen van onderwijsinstellingen om te zorgen voor gunstige randvoorwaarden, zoals goede huisvesting van scholen. Op diverse onderwijsinstellingen is een dringende behoefte aan vrijwilligerswerk. Dit kan nog meer gesteund worden door D66’ers.

Leden van D66 kunnen trouwens ook nog meer contact opnemen met scholen om, niet alleen tijdens verkiezingstijd, eens een lezing te geven over politiek om jongeren te enthousiasmeren om later te gaan stemmen. Als leden van D66 dat samen doen met leden van andere politieke partijen, krijgen leerlingen een completer beeld en kunnen ze later een goede afweging maken.

Waarom is het belangrijk dat onderwijsmensen lid worden van D66?
Haha, het is belangrijk dat iedereen, niet alleen onderwijsmensen, lid wordt van D66! D66 is de partij waarin iedereen zichzelf mag zijn, mag meedenken, mag meedoen en meepraten over de toekomst van Nederland en Europa op een vrijzinnig-democratische wijze. Uiteraard is het zeker van belang dat onderwijsmensen lid worden van de onderwijspartij, zodat we samen nog meer opkomen voor de belangen van het onderwijs op lokaal, provinciaal en landelijk niveau.

D66 gaat op scholenreis

Het geven van kansen is een van de belangrijke pijlers voor D66. Tijdens het congres en in de Democraat staan kansen voor iedereen centraal. In deze updates lees je over D66’ers die in het onderwijs werken. Praat mee over de toekomst van het onderwijs. Binnenkort reizen onze onderwijswoordvoerders het land door en gaan zij in het gesprek. Deze ‘Scholenreis’ trappen zij af tijdens Congres 110 in Breda.

Laatst gewijzigd op 1 november 2019