Kim den Daas

Kim den Daas - Kandidaat Wijkraadslid Kralingen Beeld: Rotterdam

Studenten, ouders, gepensioneerden, hondenbezitters, horecaondernemers en recreanten: Iedereen moet hier fijn en respectvol met elkaar kunnen samenleven.

Overlast los je niet op door het uitsluiten van mensen of het verbieden van activiteiten, maar door concessies en alternatieven die werken voor iedereen.

Een afspiegeling van de wijk

Jonge gezinnen, starters en studenten vormen veruit de grootste leeftijdsgroep in Kralingen. Een goede afspiegeling van de wijk vraagt dus om representatieve vertegenwoordiging door twintigers en dertigers in de wijkraad. Laat ik nu een (bijna) dertiger zijn met deze ambitie!

De enige D66-kandidaat in Kralingen

De meeste Kralingers stemden met de Tweede Kamer verkiezingen op D66. Een stem op mij betekent een voortzetting van een progressief, gelijkwaardig en duurzaam geluid op dit lokale niveau.