Gül Tevkir

Gül Tevkir stelt zich voor

  • Roosendaal

Mijn naam is Gül Tevkir, een 49 jarige bestuurskundige uit Roosendaal. Vanaf mijn 18de heb ik bij de politie gewerkt. Als statenlid van onze provincie heb ik u eerder mogen vertegenwoordigen.
Verdediging van de waarden van onze rechtsstaat hoort bij wie ik ben. Een veilige gemeente voor iedereen is waar ik voor sta. Een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. Ik zal mij dan
ook hard maken voor de veiligheid van iedereen. Ik wil effectieve veiligheidsmaatregelen ipv schijnveiligheid.
In een gemeente waar ik ben, is geen plaats voor uitsluiting op grond van afkomst, geslacht of welke grond dan ook. In Roosendaal mag en kan iedereen meedoen. Ook heb ik mij altijd beziggehouden met een goede toekomst voor jongeren. Ik wil dat alle jongeren de kansen krijgen die ze verdienen. Ook wil ik jongeren uit de handen van criminelen en criminaliteit houden.
Jongeren verdienen een goede toekomst. Een persoonsgericht beleid op maat, een sociaal netwerk en versterking van de rol van ouders staan bij mij op de agenda. Ik ga middenin de maatschappij staan, verbinding zoeken en houden. Ik ga ook vooral veel leren de komende vier jaren. Verder hecht ik groot belang aan een behoorlijk bestuur. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan bij mij hoog op de agenda. Ik heb hoge morele waarden en ben zeer mensgericht. Menselijke waardigheid is voor mij belangrijk.
Wat ik meeneem is dat ik goed kan luisteren en inleven in mensen en situaties. Ik heb een uitstekend oordeelsvorming. Ik zal de komende vier jaar goed luisteren en mij hard maken voor de problemen die er spelen bij mensen. Niet alle problemen zijn op 1 dag op te lossen, met dat besef en realistische kijk op zaken zal ik open communiceren en daar waar nodig om geduld vragen. Ik hoop dan op uw begrip. Ik geloof in tweerichtingsverkeer en communiceren op een
volwassen en volwaardige wijze met elkaar. Goede omgangsvormen vind ik belangrijk. Ook daar zal ik mij hard voor maken.