Femke Peters

  • Roosendaal

Mijn naam is Femke Peters, 49 jaar en sinds 2007 samen met mijn twee kinderen woonachtig in Roosendaal, waar we ons helemaal thuis voelen. Ik ben werkzaam op een vmbo-school als docent wiskunde. 
Na roerige jaren van werken, zorgen en ziek zijn is er een periode van meer rust en vrije tijd aangebroken. Ik heb daarom vorig jaar besloten actief lid te worden van D66 Roosendaal en dat heeft ertoe geleid dat ik nu verkiesbaar ben.

Voor mij belangrijke speerpunten: 
-De gemeente moet zich inzetten om het betaalbaar woningaanbod te vergroten. 
-Werk maken van welzijn, ontwikkeling en optimale ontplooiing van de Roosendaalse kinderen en jongeren, zodat zij in de gemeente Roosendaal het best mogelijke onderwijs aangeboden krijgen binnen de voorschool, het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo. 
-Inwoners meer betrekken bij de besluitvorming; De 14 gebieden, met inbegrip van 5 dorpen moeten door de oprichting van 14 wijkraden directer bij de lokale politiek en het gemeentebestuur betrokken worden. 
-Samenwerking met onze buurgemeenten en andere lokale en provinciale overheden om ons cultuurbeleid op elkaar af te stemmen en elkaar aan te vullen. Zodat er een meer kwalitatief en divers cultureel aanbod komt, waarin het culturele profiel van de gemeente Roosendaal duidelijk voorop staat.