Martijn Dresscher

Martijn Dresscher - Beeld: Jeroen Mooijman

D66 voert progressief beleid op basis van visie. Uitgangspunt is dat de maatschappij liberaal is (we laten iedereen vrij) maar we zorgen ook voor elkaar (we laten niemand vallen).

  • 34 jaar
  • Smilde
  • Rijswijk

Ik werk in de ruimtevaartsector, aan hightech instrumenten. Dat is gaaf en het helpt ons als mensheid verder doordat we beter data kunnen versturen aan elkaar of doordat we klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen kunnen meten.

Wij leven echter niet in de ruimte, we leven in Nederland maar ook vooral in onze gemeente en onze buurt. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de tastbare leefomgeving waarmee we elke dag te maken hebben. In mijn visie maken we van Rijswijk een groene en duurzame stad, waar we met veel plezier met elkaar wonen, waar mensen mee kunnen doen en minder eenzaam zijn. We gaan mee met de tijd en plukken daar de vruchten van.

Welke kansen zie jij voor Rijswijk?

Rijswijk is een prachtige stad met veel groen, maar er zijn ook veel auto’s die enkel op doorreis zijn. Dit is niet in het belang van de inwoners van Rijswijk. Er liggen kansen voor Rijswijk om dit verkeer om te leiden en de inrichting aan te passen zodat fietsen en lopen plezieriger wordt. 

De digitalisering zet door, dit brengt kansen en bedreigingen. Met een vooruitstrevende digitale strategie kan Rijswijk ook hier het beste uit halen. Veiligheid en gemak staan hierbij centraal, maar ook de ondersteuning van mensen die hier niet makkelijk in mee komen. 

Wat wil jij als raadslid veranderen?

Betere ruimtelijke inrichting voor fietsers en voetgangers, opzetten en uitvoeren van een digitale strategie, pragmatische aanpak afvalverwerking met meer nadruk op na-scheiding.

Wat is jouw lievelingsplek in Rijswijk?

Het fietspad langs de vliet, een prachtige route zonder stoplichten die mijn huis met mijn werkplek verbindt. Ook ga ik hier, en in het Elsenburgerbos, graag hardlopen.