Van Oud naar Nieuw, aanpak vuurwerkoverlast


Op 31 januari diende ons raadslid Rosanna de motie ‘ Van Oud naar Nieuw’ in. Op 25 april werd de aangehouden en vernieuwde motie met een ruime meerderheid van de raad aangenomen.

Aanvankelijk beoogde de eerste versie een voorstel aan de raad voor het instellen van een gemeentelijk afsteekverbod voor vuurwerk en het aandringen bij de Rijksoverheid op een landelijk afsteekverbod. Een deel van de raad gaf in het debat aan twijfels te hebben over de uitkomst en het gewenste effect van een lokaal verbod. Daarop besloot ons raadslid, samen met de mede indieners de motie aan te houden en aan te scherpen en op zoek te gaan naar een breed gedragen wens en oproep aan het college om de overlast van vuurwerk aan te pakken.
 
Op 25 april werd de vernieuwde versie ingediend, dit keer door Groenlinks. Rosanna Huertas Mulckhuyse gaf aan dat ze alle vertrouwen had in de voordracht en verdediging door haar coalitiegenoot. “Het leek mij gepaster de motie dit keer niet zelf voor te dragen, omdat wij als fractie jammer genoeg niet unaniem in zouden stemmen met de motie, raadslid Daan Appels gaf aan dat hij de oproep niet steunde. De samenwerking met Groenlinks was erg positief, wij hadden hetzelfde doel voor ogen. Natuurlijk is het jammer dat wij als fractie niet unaniem instemden met dit eigen voorstel. Maar ieder raadslid is vrij om zonder last en ruggespraak te stemmen en dat hoort nu eenmaal ook bij democratie.”
 
De huidige motie werd met een ruime meerderheid van 18 tegen 7 stemmen aangenomen.
 
Het college is verzocht een brandbrief te sturen naar het kabinet en de Tweede Kamer om aan te dringen op:

1) Een landelijk verbod op consumentenvuurwerk,
2) een verdergaande aanpak van vuurwerkoverlast en illegaal vuurwerk en
3) op zoek te gaan naar een alternatieve wijze voor de viering van oud en nieuw met ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners.

“Ik ben hier ongelooflijk blij mee. Dit is belangrijke eerste stap in de goede richting! Laten we hopen dat we meer gemeentes inspireren deze brandbrief te sturen en dat de verantwoordelijkheid en urgentie door de landelijke politiek gevoeld en genomen wordt om hier gehoor aan te geven.

De overwegingen van raadslid Rosanna waren ten opzichte van haar voordracht van 31 januari onveranderd, al zet ze met de nieuwe motie vooral in op de verandering die landelijk ingezet moet worden om een verbod op consumenten vuurwerk te realiseren en vraagt ze het college scenario’s uit te werken voor de aanpak van lokale overlast.
In de raadsvergadering van 25 april riep ze, in aanvulling op haar eerdere woordmelding, op om geen tradities te koesteren waarbij men het leed van de ander vergeet.

De woordmelding van 31
januari leest u hieronder:

“Vandaag, precies 1 maand in het nieuwe jaar, vragen wij het college om met een voorstel te komen. Een voorstel voor vernieuwing, voor een positieve verandering en een voorstel dat getuigt van moed. Wij vragen op zoek te gaan naar een uitvoerbaar plan en een eerste aftrap om 2024 feestelijk, veilig en gezond in te gaan. Voor mens, dier en natuur.
 
Op 16 januari sprak onze burgemeester ons toe. In zijn nieuwjaar speech sprak hij over de dilemma’s waar we in onze samenleving voor staan. Ik citeer graag nog eens een deel voor u:
 
mensen houden niet van onzekerheid en willen vaak de dingen behouden zoals ze die gewend zijn. En sterker nog, we eisen soms dat we niet hoeven in te leveren en dat we op van alles recht hebben. Maar als je alle hedendaagse ontwikkelingen op een rijtje zet, ontkomen we er niet aan dat dingen de komende jaren toch op essentiële punten zullen veranderen. En dat gaat gepaard met loslaten en we worden uitgedaagd in onze flexibiliteit en veerkracht“.
Die wijze woorden wil ik graag meegeven wanneer ik vraag om een oude traditie los te laten en een nieuwe te omarmen…
 
Begrijp me niet verkeerd. Ik vind vuurwerk prachtig! Als kind genoot ik ieder jaar weer van al het moois om mij heen en vond ik het maar wat stoer om het zelf af te steken. Maar wat ik als kind niet zag, is de schade, de onrust en het letsel wat mens, maatschappij en dier ervaart.
1) wilde dieren worden opgeschrikt uit hun natuurlijke omgeving en ritme (tot nog weken daarna!), huisdieren ervaren veel stress door vuurwerk en raken 2 maal zo vaak vermist als normaal.
2) kwetsbare inwoners worden beperkt in hun bewegingsvrijheid in de openbare ruimte.
3) en er is schade, veel schade, zowel aan particulier als gemeentelijk bezit.
En uit onderzoek blijkt dat 83% van de Nederlanders overlast ervaart, maar dat niet meldt.
 
Al in 2018 vroeg mijn collega van Groenlinks aandacht voor vuurwerk. Sinds die tijd is er feitelijk nog niet veel verandert. Een uitgebreid gesprek met de inwoners heeft uiteindelijk ook nog niet plaatsgevonden.
 
Vanavond, zullen er ongetwijfeld weer dezelfde reacties komen die we steeds horen en er zullen veel beren op de weg gezien worden. Want:
 
1. Hoe zit het met de handhaafbaarheid?
2. Is het wel betaalbaar?
3. Moet landelijk dit niet regelen? En hoe zit dat met de gemeenten waar dit verbod al geldt maar waar er geen groot effect leek?
 
Die uitdagingen liggen er. Maar, 1 ding kan ik u vertellen. Het kan. Het ís mogelijk en het ís haalbaar. Heel simpel. Dat hebben we met corona kunnen zien. Hetgeen jaren weggezet werd als onmogelijk, bleek opeens mogelijk.
 
Tot slot, de motie vraagt het College een voorstel op te stellen. Die uitgaat van een gemeentelijk afsteekverbod en waarbij u, het liefst sámen met de inwoners, op zoek gaat naar een feestelijk alternatief.  Misschien wel een alternatief waarbij we kunnen proosten, we kunnen zingen en waarbij we kunnen dansen tot de zon opkomt.
Het college mag het, samen met de inwoners, bedenken!
 
En…, gaat het volgend jaar dan gelijk zoals we plannen? Misschien niet!
Maar, laten we tonen dat we moed hebben, dat we flexibiliteit hebben en veerkracht. En er zijn voor elkaar, mét elkaar.
Laten we die eerste stap zetten… en aan de slag gaan met Rheden in een nieuw jaar.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.