Ties Kuijpers

Ties - Beeld: D66

  • 29 jaar
  • Wageningen
  • Dieren

Op 16 maart hebben we de leden van de gemeenteraad gekozen, een mooi democratisch moment. Je zou kunnen zeggen: klus geklaard, tot over 4 jaar. Maar samenwerking en begrip voor elkaars belangen is 4 jaar lang belangrijk! Het is daarom nodig dat iedereen zijn rol in de maatschappij kan nemen en serieus wordt genomen. Dus of je nou bij een onderwerp betrokken bent als bewoner, vanuit je werk of vanuit je hobby: elke bijdrage telt.

Ik wil graag aan die samenwerking bijdragen door als gemeenteraadslid het sociaal-liberale geluid te laten horen. Dat betekent voor mij: staan voor kansengelijkheid, vrijheid en een rechtvaardige samenleving.

Wat is je lievelingsplek in Rheden?

Er valt veel te kiezen! Een mooie plek is te vinden bij het veerpontje in Dieren: een heerlijk rustgevend uitzicht met het heen en weer varen van de pont, het komen en gaan van de mensen. En dat is al honderden jaren zo.

Welke kansen zie jij voor Rheden?

In de gemeente Rheden heb je natuur, de stad én vanalles ertussenin binnen handbereik. Dit maakt onze gemeente erg aantrekkelijk. Ik zie het als een kans, en als opdracht, om deze goede balans te bewaken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Niet alleen kijken naar de kosten van natuur, duurzaamheid en biodiversiteit, maar ook naar de opbrengsten: we kunnen niet zonder!
  • Meer veiligheid en minder overlast: een maximumsnelheid van 30 km/h in de bebouwde kom en 100 km/h op de A348.
  • Eenvoudige regels: ik los liever een probleem op door een regel af te schaffen in plaats van er eentje bij te bedenken.

Wat betekent D66 voor jou?

Tien jaar geleden koos ik voor D66 en ik sta daar nog steeds helemaal achter. D66 zoekt de redelijke en constructieve oplossing, en hanteert daarbij een goede mix van idealisme en realisme. Praktische politiek, zonder opsmuk. Ik geloof dat we daarmee een steentje kunnen bijdragen aan een betere samenleving.

Wat is je favoriete boek?

Koning van Katoren. Een ontzettend leuk boek om te lezen of te beluisteren. Een verhaal met een moraal. Én uiteraard geschreven door een zeer verdienstelijk D66’er.