Krista Heins

Krista - Beeld: D66

  • 56 jaar
  • Arnhem
  • Rheden

Waarom ben je politiek actief?

Wat ik mooi vind aan de gemeentelijke politiek is dat je als inwoner je steentje bij kunt dragen aan jouw eigen omgeving. Het is mooi dat te kunnen doen vanuit het sociaalliberale perspectief van D66, gericht op kansengelijkheid, vrijheid en een rechtvaardige samenleving.

Wat is je lievelingsplek in Rheden?

Dat zijn toch vooral de heidevelden van de Posbank, omringd door bomen, bomen en bomen. Je kunt er ver weg kijken, er doorheen dwalen en kleine en grotere dieren spotten.

Welke kansen zie jij voor Rheden?

Veel gaat er goed in Rheden. Maar natuurlijk heb ik ook wensen tot verandering. Deze hebben vooral te maken met de mens. Allereerst zet ik mij in voor vertrouwen. Vertrouwen van inwoners in het bestuur en de politiek, maar ook voor het vergroten van vertrouwen tussen mensen. Als wij uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen, groeit onze samenleving naar een mooie, veilige plek waarin ieder zichzelf kan zijn. Daarmee samenhangend zet ik mij in voor een gemeente waarin ieder de zorg kan krijgen die hij nodig heeft en waar wij ons inspannen om talenten van alle inwoners te ontdekken en te ontwikkelen. Dit kan door kansen te bieden voor het bijwonen van culturele activiteiten, maar ook door het zelf beoefenen van activiteiten binnen sport en cultuur. Tenslotte zie ik kansen voor verduurzaming van onze gemeente, bijvoorbeeld door het stimuleren van het nemen van maatregelen in monumenten. Dat moet gemakkelijker en sneller mogelijk gemaakt worden!

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij de partij die durft te denken aan de lange termijn en daarvoor ook moeilijke discussies niet uit de weg gaat. D66 biedt ruimte aan mensen om zichzelf te zijn en hun eigen beslissingen te nemen en is tegelijkertijd gericht op een sociaal en groen beleid. Een liberale, sociale partij!

Wat is je favoriete boek?

Mijn favoriete boek is De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, geschreven door Milan Kundera. Een prachtig geschreven boek waarin politiek en persoonlijk leven elkaar beïnvloeden. Het belang van vrijheid en het vrij kunnen denken, komt hierin duidelijk naar voren. Een vrijheid die tegenwoordig onder druk staat door toenemende polarisatie. Een vrijheid, zo belangrijk om voor te blijven strijden.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Het afscheidsconcert van Kensington in de Ziggo Dome; overweldigend, intens, muzikaal en heel bijzonder!