Egbert Timmer

Egbert - Beeld: D66

  • 51 jaar
  • Harderwijk
  • Laag-Soeren

Aan de slag met Rheden.
We hebben mooie kansen, uitdagingen én -soms pittige- opgaven om te werken aan onze toekomst en voor die van de generaties na ons.

Think global, act local, een goede
burgerparticipatie en fijne en gezonde leefomgeving zijn onder andere zaken die ik belangrijk vind.

Wat is je lievelingsplek in Rheden?

De Rheder- en Worth-Rhederheide.
Ruimte en rust in een natuurlijke omgeving. Heerlijk uitwaaien.

Welke kansen zie jij voor Rheden?

Net als geheel Nederland hebben wij in Rheden een grote uitdaging én kans om de komende decennia te transformeren in een ‘schone’ duurzame samenleving met dito (boeren)bedrijfsleven. Hoe zorgen wij ervoor dat we onze doelstellingen bereiken en waar mogelijk óf noodzakelijk zelfs versnellen en dit op een democratische, participerende, sociale en inclusieve wijze weten te realiseren?

‘Think global, act local’ Het is noodzakelijk dat wij als Rhedense gemeenschap handelen in het besef dat we ook onderdeel zijn van een wereldgemeenschap en dat we daarmee mede verantwoordelijk zijn voor de oorzaken en gevolgen van de mondiale uitdagingen.

Een blijvende participatie door onze inwoners (inspraak en meedoen in het maatschappelijk leven), ons bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gemeentelijk beleid en uitvoering.
Noem het verbinden met de samenleving. Hier liggen nog steeds mooie kansen.

Nog meer inzetten op de kwaliteit van onze leefomgeving en het stimuleren van de transitie naar een circulaire economie en deze benutten voor behoud en versterking van onze natuur en biodiversiteit.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Voor Laag-Soeren, mijn woonplaats, is het van belang dat ons dorpshuis-kulturhus ’t Sprengenhus een goede en passende (sociale) functie blijft houden voor onze dorpsbewoners en gebruikers. Op de Harderwijkerweg moet een verbod voor vrachtverkeer gaan gelden (uitgezonderd bestemmingsverkeer). Het vele zware vrachtverkeer dwars door ons dorp geeft al vele jaren (milieu) overlast en onveiligheid. De (school-) fietsroute over deze weg is als onveilig gekwalificeerd. De veiligheid en (lawaai) overlast van de zgn. kanaalroute langs ons dorp op de Dierenseweg (Brummen) en Kanaalweg (Rheden) moet substantieel beter. De kruising Badhuislaan-spoorwegovergang-Kanaalweg is onveilig en moet beter en fraaier.
  • De verkeersituaties, en daarmee aantasting van een gezonde, stille en veilige leefomgeving, van bewoners aan en rondom de N786 (kanaalroute langs Laag-Soeren), N348 (Ellecomsedijk-Dalstein) en N785 (Velp) moet verbeterd worden.
  • De gemeente Rheden kan, samen met haar inwoners en bedrijven, meer zelf inzetten op het actief diverse duurzaamheidsprojecten initiëren en ontplooien om in 2030 55% klimaatneutraal te zijn en om uiteindelijk in 2040 het doel van 100% klimaatneutraal te behalen.

Wat betekent D66 voor jou?

Voor mij betekent D66 een duidelijke (h)erkenning van mijn waarden waaronder de balans tussen eigen vrijheid met de mogelijkheid en ruimte voor (onderwijs) kansen én onze collectieve sociale verantwoordelijkheid voor hen die het, al dan niet tijdelijk, nodig hebben op een juiste wijze te steunen.

In deze onrustige tijd van omwenteling heeft onze democratie zeker D66-power nodig.

Wat is je favoriete boek?

Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer – een in prachtige (klassieke) stijl geschreven boek over Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk.

Wat is je laatst bezochte culturele event?

Helaas al even geleden. Dat was het Zoom! festival – kamermuziek concert van het Ruysdael Kwartet op 5 september ’21 in de Nicolaaskerk in Ellecom. Bij deze muziek op mooie locaties kom ik altijd goed in aanraking met mijn gevoelens.