Resultaten voor

Groene realisten

D66 maakt slimme keuzes om onze welvaart en die van komende generaties te garanderen. Dit doen we door niet te hópen op beter klimaat en een schone leefomgeving, maar door nu in actie te komen. Met vertrouwen in de toekomst, want een slimme en schone economie biedt volop kansen.

– Dit is het groenste regeerakkoord ooit. Nooit eerder investeerde een kabinet zoveel in klimaatbeleid. Nooit eerder zette het kabinet in op zoveel CO2-reductie, waardoor we nu op koers liggen voor de klimaatdoelen van Parijs.

– We sluiten alle kolencentrales uiterlijk 2030 en er komen meer windmolens op zee.

– Er komt een breed maatschappelijk Klimaatakkoord met concrete afspraken en een Klimaatwet waarin we die afspraken verankeren voor de toekomst.

– Vanaf 2030 worden er alleen nog elektrische auto’s verkocht.

– Schone energie wordt goedkoper dan vervuilende energie.

– Er wordt in de Randstad extra geïnvesteerd in OV , spoor en lichtrail.

– Vrachtwagens gaan betalen per kilometer en er komen pilots voor betalen naar gebruik voor automobilisten Gemeenten mogen milieuzones instellen voor schone lucht

– We investeren fors in extra fietspaden en stallingen bij stations.

– Er komen geen nieuwe vergunningen voor gaswinning op land.

– We investeren fors in energiebesparing voor woningen en andere gebouwen.

Iedereen

Cultuurliefhebbers

Europeanen

Leraren

LHBTI’ers

Jonge ouders

Groene realisten

Nederlanders in het buitenland

Ondernemers en werkgevers

50-plussers

Sporters

Studenten

Young Professionals

ZZP’ers

Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48