Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 november 2017

D66 ziet referendum Wiv met vertrouwen tegemoet

De kiesraad heeft het aangevraagde referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) rechtsgeldig verklaard. De Nederlandse bevolking gaat haar advies erover uitspreken, vermoedelijk op 21 maart 2018. D66-Kamerlid Kees Verhoeven ziet het referendum met vertrouwen tegemoet.

Verhoeven: “Het lijkt me niet waarschijnlijk dat een referendum leidt tot intrekking van deze wet. De belangrijke bezwaren die D66 tijdens de Kamerbehandeling tegen de Wiv had, hebben we kunnen regelen in het regeerakkoord. Er komt geen sleepnet, én een onafhankelijke evaluatie na twee jaar. D66 heeft zich hard gemaakt voor deze aanpassingen in het regeerakkoord. Voor ons is de angel uit de wet. We zien het referendum daarom met vertrouwen tegemoet en gaan hier graag over in debat de komende maanden.”

Van een sleepnet kan, mag en zal geen sprake zijn

‘Van het massaal en willekeurig verzamelen van gegevens (‘sleepnet’) kan, mag en zal geen sprake zijn,’ is de letterlijke zin in het regeerakkoord. Daarnaast komt er een onafhankelijke evaluatie na twee jaar. Op basis hiervan kan de wet indien nodig worden aangepast. Verhoeven: “Deze aanpassingen halen voor D66 het centrale pijnpunt uit de wet. Een wet die we bovendien hard nodig hebben om terroristische netwerken te monitoren en om de veiligheid van onze militairen op missies te kunnen waarborgen. Zonder deze wet kunnen diensten als de AIVD in dit digitale tijdperk vol instabiliteit en aanslagen hun belangrijke werk niet doen.”

Aanpassingen in regeerakkoord

Verhoeven: “De passage in het regeerakkoord biedt D66 genoeg waarborgen om te vertrouwen op de wet. Zónder sleepnet. Het referendum is in die zin ingehaald door de aanpassingen in het regeerakkoord. Dat ga ik graag uitleggen in het land de komende tijd.”