Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 januari 2018

Inbreng Rens Raemakers bij debat over armoede en schulden

Op donderdag 25 januari debatteerde de Tweede Kamer over de schuldenindustrie en het manifest ‘Schuldvrij’. D66 ziet het verminderen van armoede en schulden als een zeer belangrijke uitdaging voor het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord staan dan ook veel maatregelen om schulden bij gezinnen tegen te gaan. Lees hier de inbreng van Kamerlid Rens Raemakers terug.

29.696. Zoveel handtekeningen kreeg het manifest ‘Schuldvrij’. Ze hebben het heel precies geteld. 1.384.689. Zoveel gezinnen hebben te maken met problematische of risicovolle schulden. Ongeveer dan, want dít kunnen we niet precies tellen. Maar het zijn er ongeveer 1,4 miljoen. Mensen zien door de bomen de berg rekeningen, aanmaningen en vorderingen niet meer. Deze schulden zorgen voor spanning en stress, maar ze brengen mensen ook in de problemen bij het betalen van boodschappen, gas, water en licht, en het lidmaatschap voor de sportclub van de kinderen.

Hier moeten we wat aan doen. Strengere regels zijn nodig om kwetsbare mensen beter te beschermen. In het regeerakkoord staan daar goede plannen voor. En D66 wil nu snelle actie van de staatssecretaris. Één van de plannen is het incassoregister. In dit register worden alleen de goede incassobureaus opgenomen. Dit is een positieve ontwikkeling. Wanneer verwacht de staatssecretaris dat dit register up and running is? Hoe streng is de toetsing voor een incassobureau? En wie verricht deze toetsing?

Voorzitter, we hebben natuurlijk al de Wet Incassokosten uit 2012. Toen is een maximaal percentage voor de incassokosten ingevoerd en sindsdien geldt er ook een verplichte 14-dagen-brief. Waarom zijn deze maatregelen onvoldoende effectief gebleken? en mogelijk antwoord is dat de overheid de grootste incasseur is, en voor de overheid geldt geen maximaal percentage voor de incasso. Allerlei overheidsorganen (Belastingdienst, CJIB, CAK) proberen allemaal afzonderlijk hun vordering terug te krijgen. Het vorige kabinet heeft daarom stappen gezet met het uitwerken van één Rijksincassovisie. Vraag: wanneer komt de nieuwe staatssecretaris met een update van deze Rijksincassovisie? En betekent dit toewerken naar één portaal en één loket voor alle schulden bij de overheid? Of heeft de staatssecretaris nog andere, creatieve ideeën?

Tot slot wil ik aandacht vragen voor jongeren en schulden. Specifiek is er een probleem als jongeren die studeren toch in aanraking komen met schulden. Want als je studiefinanciering krijgt (bijvoorbeeld de aanvullende beurs) dan kun je niet in de WSNP komen, de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. In een Kamerbrief uit 2016 heeft de staatssecretaris al aangegeven dat de DUO dan coulant kan zijn en in sommige gevallen een incassopauze inlast. Echter, studenten hebben soms ook te maken met andere schuldeisers, bijvoorbeeld de Belastingdienst. In 2016 sprak de staatssecretaris de hoop uit dat het voorbeeld van de incassopauze van DUO gevolgd werd door andere overheidsorganen. Wat kan de staatssecretaris hier nu over zeggen? Wat is de stand van zaken sinds 2016?

 

D66 wil de komende tijd actief aan de slag met het thema armoede en schulden. Heeft u een idee of wilt u in gesprek over armoede en schulden, mail dan s.v.p. naar r.witschge@tweedekamer.nl (beleidsmedewerker armoede & schulden).

Thema

Werk, inkomen & financiën

D66 wil bouwen aan het nieuwe verdienmodel van Nederland. Aan verduurzaming van onze economie, aan een eerlijke en open arbeidsmarkt en aan een dienstbare financiële sector. Aan een land dat onderneemt en bloeit en na stilstand weer vooruit gaat.

Nieuwe welvaart vraagt om groei van onze economie. Dat is de beste manier om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Groei zorgt voor nieuwe banen. Groei zorgt voor innovatie en vernieuwing. En duurzame groei is de sleutel naar een welvarende toekomst. Allereerst moet de overheid zijn financiën op orde brengen, tegelijkertijd kan zij ruimte maken en gericht investeren. D66 heeft een groeiagenda om deze kansen te pakken.

Lees meer